[t001_01_main.tpl.php]

Opstart vijf grote Oosterweelwerven in 2020

24/01/2020

In maart 2019 startte onze aannemer met de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht op snelwegniveau. Vanaf maart 2020 schakelt hij een versnelling hoger en komt de Oosterweelwerf - met de opstart van vijf nieuwe werven - op kruissnelheid. 2020 wordt hét jaar voor de Oosterweelwerken Linkeroever & Zwijndrecht.

In de zomermaanden juli en augustus pieken de werken, maar ook de bijbehorende hinder. We kiezen er bewust voor om de zwaarste werken en moeilijkste verkeersomzettingen uit te voeren in de meest verkeersluwe periode van het jaar.

In de komende weken en maanden breiden we de informatie over de verschillende werven en hun impact verder uit.

Overzicht van de vijf nieuwe werven:

 

1. Heraanleg R1: april 2020 – eind 2020

Het stuk Antwerpse Ring (R1) tussen knooppunten Antwerpen-West en Sint-Anna Linkeroever wordt volledig vernieuwd.

Hoe houden we de R1 open tijdens de werken?

Naast de bestaande R1 leggen we een tijdelijke omleidingsweg aan. Het verkeer van Sint-Anna Linkeroever naar Antwerpen-West zal tot het einde van deze werken hiervan gebruik maken.

In de eerste fase wordt de westelijke rijbaan, richting Antwerpen-West, vernieuwd. Verkeer richting Sint-Anna Linkeroever/E34 blijft op zijn huidige rijbaan rijden.

In de tweede fase wordt de oostelijke rijbaan, richting Sint-Anna Linkeroever/E34, vernieuwd. Tijdens deze fase rijdt het verkeer richting Sint-Anna Linkeroever/E34 op de – in de eerste fase reeds vernieuwde – rijbaan richting Antwerpen-West.

In beide rijrichtingen behouden we drie versmalde rijstroken.

2. Heraanleg E17 Kruibeke-Zwijndrecht (rijrichting Gent): juli en augustus 2020

Tussen Kruibeke en Zwijndrecht wordt de E17 volledig vernieuwd. Deze vernieuwing wordt uitgevoerd in de zomermaanden, de meest verkeersluwe periode van het jaar.

In de zomer van 2020 is rijrichting Gent aan de beurt. Rijrichting Antwerpen volgt in juli en augustus 2021.

Hoe houden we de E17 open tijdens de werken?

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken splitsen we de rijstroken richting Gent op. Twee rijstroken blijven op de huidige rijbaan, één rijstrook steekt de middenberm door en rijdt contraflow op de rijbaan richting Antwerpen. Zo behouden we in beide richtingen drie versmalde rijstroken.

3. Heraanleg E34 tussen Waaslandhaven-Oost en Sint-Anna Linkeroever: juli 2020 – zomer 2021

Van net voor complex Waaslandhaven-Oost tot Sint-Anna Linkeroever, wordt de E34 volledig vernieuwd.

Hoe houden we de E34 open tijdens de werken?

Het verkeer rijdt hier afwisselend op de noordelijke- en zuidelijke rijbaan. We voorzien twee versmalde rijstroken in beide rijrichtingen.

4. Heraanleg Antwerpen-West: voorbereidende werken van midden maart tot 24 juli 2020, heraanleg knooppunt vanaf 25 juli 2020 (stabiele situatie: +/- 3 jaar)

Voorbereidende werken Antwerpen-West

Tussen midden maart en eind juli leggen we tijdelijke wegen en bruggen aan ter hoogte van Antwerpen-West. Zo kunnen we het knooppunt open houden tijdens de aanleg van het nieuwe knooppunt. Tijdens de voorbereidende werken rijdt het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent over 3 versmalde rijstroken.

In deze periode voorzien we 2 hinderweekends waarop we zware werkzaamheden uitvoeren en grote verkeershinder veroorzaken. Dit zijn de weekends van Onze Heer Hemelvaart (21-24/5) en de Nationale Feestdag (18-21/7).

Vanaf 25 juli: heraanleg knooppunt Antwerpen-West

Op 25 juli starten we met de heraanleg van het knooppunt Antwerpen-West.

Het verkeer vanuit Gent richting Kennedytunnel of E34 rijdt over tijdelijke wegen met rechtse in- en uitvoegstroken. Dit betekent dat je vanuit de E17 rechts uitvoegt om naar de E34 te rijden. Vanuit de E34 en vanuit oprit Linkeroever voeg je rechts in om naar de Kennedytunnel rijden.  

Het verkeer vanuit Gent richting Antwerpen beschikt over drie versmalde rijstroken waarvan twee rijstroken gereserveerd zijn voor verkeer richting Kennedytunnel en één rijstrook gereserveerd is voor verkeer naar en vanuit de E34. Het verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent beschikt over drie versmalde rijstroken.

5. Heraanleg E17 Zwijndrecht - Antwerpen-West, mét herinrichting complex Zwijndrecht: september 2020 – najaar 2021

Ook tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West gaat de snelweg op de schop. Dit stuk van de E17 wordt eveneens volledig vernieuwd. Het op- en afrittencomplex in Zwijndrecht zal tijdens de Oosterweelwerken een facelift ondergaan. We leggen het complex compacter aan en zorgen voor een aansluiting op de nieuwe verbindingsweg.

Hoe houden we de E17 open tijdens de werken?

Het verkeer rijdt afwisselend op de zuidzijde en de noordzijde. In beide rijrichtingen zijn drie versmalde rijstroken voorzien.

Het op- en afrittencomplex in Zwijndrecht blijft gedeeltelijk open

De op- en afrit van en naar Gent blijven open. De oprit richting Antwerpen en de afrit voor verkeer komende van de Kennedytunnel sluiten bij de start van deze werken. Tijdens de werken vervangt de keerbeweging in Kruibeke deze op- en afrit. In 2025 verhuist de op- en afrit Linkeroever en sluit deze aan op de nieuwe verbindingsweg. Zwijndrechts bestemmingsverkeer van en naar Antwerpen maakt dan gebruik van de verbindingsweg om van en naar de Kennedytunnel te rijden.

[/t001_01_main.tpl.php]