Render oosterweel

Nieuwe fietstunnel onder Turnhoutsebaan opent in juni

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Turnhoutsebaan in Deurne opent op woensdag 7 juni. Deze nieuwe infrastructuur sluit aan op het Ringfietspad en het provinciaal domein Rivierenhof.

Vanaf woensdag 7 juni zullen fietsers en voetgangers van deze nieuwe doorgang gebruik kunnen maken om de Turnhoutsebaan ondergronds te kruisen. Er is een fiets- en voetgangerszone met een fietspad van 6,5 meter breed en een voetpad van 2 meter breed. 

De nieuwe doorsteek sluit aan op het bestaande Ringfietspad en het Rivierenhof, maar ook op de toekomstige overkapping bij Hof ter Lo en Ringpark het Schijn. 

 De voorbije maanden werden zowel de rij- en trambanen, als de voet- en fietspaden van de Turnhoutsebaan heraangelegd. Dankzij deze heraanleg sluiten de openingen van de tunnel mooi aan op de bovenzijde van de Turnhoutsebaan en op het Ringfietspad. De verbindingen met de Parkweg bij het Rivierenhof en het Ringfietspad zijn aan beide zijkanten voorzien van groenbermen. 

f4.jpg

Ecopassage 

De oude doorgang, die binnenkort in de werfzone van de Oosterweelwerken komt te liggen, blijft bestaan. Dit traject zal later als ecopassage worden ingericht. Zo kunnen ook dieren veilig hun oversteek maken tussen het park Rivierenhof en het nieuwe, toekomstige Ringpark het Schijn. 

Modal shift 

Tijdens de Oosterweelwerken zetten we volop in op het beperken van de hinder in de ruime omgeving van Antwerpen. Tal van duurzame alternatieven worden uitgewerkt in het kader van de Modal Shift. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van maar liefst 35 kilometer van het fietsnetwerk in en rond stad Antwerpen. Zo garanderen we zowel tijdens, als na de Oosterweelwerken een veilige en comfortabele verplaatsing voor fietsers en voetgangers.  Dankzij deze vernieuwde fietsinfrastructuur, wordt de Antwerpse Ring niet alleen rondgemaakt voor het gemotoriseerde verkeer, maar ook voor de fietsers.