Render oosterweel

Historisch toekomstverbond voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen

Op 15 maart hebben de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen een historische stap gezet. Ze sloten een toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen. 

Het belang van dit toekomstverbond is groot. Het is een reuzenstap voor Vlaanderen en de Antwerpse regio. Het moet eindelijk een einde stellen aan jaren van impasse. De overeenkomst komt ten goede zowel aan de mobiliteit als aan de leefbaarheid en de volksgezondheid.

ROUTEPLAN 2030

Het verbond omvat een ambitieus Routeplan 2030, waarbij:

  • het stadsregionale verkeer over een stedelijke ring R1 kan rijden, die rondgemaakt wordt door middel van de geplande Oosterweelverbinding. Verder onderzoek volgt naar een gereduceerde capaciteit van de kanaaltunnels binnen het Oosterweelproject
  • het doorgaande en havenverkeer rond de stad wordt geleid via een versterkte R2 en de aan te leggen A102
  • er wordt ingezet op een ambitieuze modal shift naar 50/50 (50 procent autoverkeer, 50 procent alternatieve vervoersmodi) en een slimme mobiliteit
  • de overkapping van de volledige Antwerpse Ring wordt gerealiseerd zoals opgenomen in de ambitienota “Over de Ring” van intendant Alexander D’Hooghe.

Voor de eerste grote fase van de overkapping voorzien de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf alvast in 1,250 miljard euro.

Het samenwerkingsverband biedt de burgerbewegingen tevens de gelegenheid om tegen eind april 2017 hun procedures in te trekken die ze hebben ingediend bij de Raad van State met betrekking tot de Oosterweelverbinding.

Op basis van deze consensus kan ook het begin van de werkzaamheden voor Oosterweel op linkeroever en voor de derde Scheldekruising in gang gezet worden. Het overleg met de gemeente Zwijndrecht rond de infrastructuurwerken op Linkeroever loopt verder. Het is de bedoeling ook dat af te ronden tegen eind april 2017.

INTENDANT

Het toekomstverbond is het resultaat van een intensief proces o.l.v. de intendant. Het begon in januari 2016 en is gebaseerd op veelvuldig overleg, groeiend vertrouwen, en het samenbrengen van inzichten van de betrokken administraties, waaronder de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, en de burgerbewegingen.

Dit hele proces wordt voortgezet binnen een nieuw op te richten Werkgemeenschap waarin de burgerbewegingen partners blijven van de overheid en de administraties. Binnen die structuur zullen alle partners samen voortwerken om de voortgang van de projecten, waaronder de Oosterweelverbinding, in het toekomstverbond vlot te laten verlopen.