Render oosterweel

Fundering viaduct Bypass gebouwd met innovatieve CSM-baretten

  • Techniek met weinig impact op omgeving
  • Minder aanvoer van grondstoffen
  • Ruim een jaar beproefd
  • 659 baretten nodig voor bouw Bypass

Het afgelopen jaar werden er in de omgeving van het Lobroekdok proeven uitgevoerd met CSM-baretten als funderingstechniek. CSM staat voor ‘Cutter Soil Mix’. We bekeken of we deze duurzame en ‘minder hinder-techniek’ kunnen gebruiken om het tijdelijke viaduct van de Bypass te funderen. De resultaten waren positief en de bouw van deze innovatieve funderingen is vorige week gestart. De komende maanden zullen er zo’n 659 CSM-baretten in de ondergrond worden aangebracht als fundering voor de Bypass.

CSM fundering

Er zijn heel wat mogelijke technieken om een fundering op te bouwen. Samen met onze aannemer ROCO gingen we op zoek naar een techniek die minder overlast veroorzaakt voor de omgeving, duurzamer is én die ondanks de complexiteit van de omgeving – de aanwezigheid van het viaduct van Merksem, de diepe bouwputten die gegraven zullen worden voor de verdiepte snelweg, enz. – zorgt voor een robuuste fundering voor de Bypass.

Bestaande grond, cement en staal

Al snel kwam de CSM-techniek – oftewel ‘Cutter Soil Mix’ – als optie op tafel. Bij deze techniek gaat een grote snijkop de grond in, die de ondergrond los maakt en mengt met cement. In dit mengsel wordt een stalen wapening aangebracht, wat na een periode van uitharding een stevige fundering vormt voor de pijlers van de Bypass.

De techniek werd voordien vooral gebruikt voor grondkerende constructies. De uitvoering ervan op deze schaal en als fundering van een infrastructuur zoals de Bypass is uniek. 

Machine CSM fundering
Machine CSM fundering

Minder hinder en duurzamer

Het bouwen van een fundering kan ingrijpend zijn voor de omgeving. Niet alleen naar geluidsoverlast voor omwonenden, maar ook voor trillingen naar omliggende gebouwen en – niet in het minst – het bestaande viaduct van Merksem zelf. De techniek van de CSM-baretten is een ‘stillere funderingstechniek’. Op het geluid van een draaiende machine en het induwen van de stalen wapening na, maakt deze techniek heel wat minder lawaai. Ook veroorzaakt het geen trillingen voor de omgeving.

Bij een CSM-fundering gebruiken we de bestaande grond en voegen we cement en een stalen wapening toe. Deze manier van werken zorgt voor een sterke vermindering van de benodigde grondstoffen en transporten. Bij andere technieken wordt de grond vervangen door beton en staal.