Render oosterweel

Dubbelrichtingsfietspad voor Jozef Masurebrug in Merksem in aanloop naar Oosterweelwerken

Fietsen tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding, dat moet op comfortabele infrastructuur gebeuren. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, maakt daarom vandaag werk van nieuwe fietspaden of werkt ontbrekende stukken in de fietsinfrastructuur weg waar nodig. 

Een van de plaatsen waar een nieuw fietspad komt, is de Jozef Masurebrug in Merksem. Vanaf 7 juni start een aannemer in opdracht van Lantis met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op de noordelijke kant van de Jozef Masurebrug. Het nieuwe fietspad wordt 3 meter breed. Een groenberm van 3 meter zorgt voor een scheiding met de rijbaan. 

"Een aantal belangrijke fietsassen in Merksem krijgt ter voorbereiding van de Oosterweelwerken een flinke facelift", zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. "Niet alleen de Jozef Masurebrug wordt uitgerust met een dubbelrichtingsfietspad, ook op de Groenendaallaan leggen we momenteel een dergelijk fietspad aan. We willen in aanloop naar en tijdens onze werken meer mensen op de fiets krijgen en dan is comfortabele infrastructuur een absolute randvoorwaarde", aldus Van Camp. Later staat ook de Laaglandlaan nog op de planning, waar de fietspaden langs beide zijden worden vernieuwd. 

Heel wat investeringen in fietsinfrastructuur dus, maar ze zijn broodnodig, zegt ook Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Als we mensen willen verleiden om de fiets te nemen in plaats van de auto, moeten we blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Enkel zo maken we van de fiets een waardig alternatief voor de wagen." 

Make-over voor meer comfort 

Op de Jozef Masurebrug wordt samen met het nieuwe fietspad, ook het voetpad ernaast vernieuwd. De werken worden bovendien gecombineerd met aanpassingswerken aan het kruispunt Victor-Govaertslaan en de Rietschoorvelden. Deze werken, een project van de stad Antwerpen, zullen het fietscomfort gevoelig verbeteren. Fietsers zullen immers een ‘bypass’ krijgen zodat ze de Rietschoorvelden in kunnen rijden en veilig kunnen invoegen zonder voor het rode licht te moeten wachten. Dezelfde maatregel zal gebeuren aan de kant Wulpstraat voor fietsers die de Wulpstraat in- of uitrijden. 
 

masurebrug2.jpg

 

Timing en financiering 

De werken starten op 7 juni, verlopen in drie fases en zullen duren tot midden oktober 2022. Indien nodig worden er lokale omleidingen voorzien. 

De vernieuwing van het fietspad door Lantis gebeurt met relancemiddelen van de Europese Unie. De stad participeert bij de vernieuwing van het voetpad en de groenberm. 

500_vlaamse-veerkracht---eu-logo-medegefinancierd.png