Render oosterweel

Bijstelling vergunningsaanvraag voorbereidende Oosterweelwerken

Vorig jaar ontving Lantis een vergunning voor een reeks voorbereidende Oosterweelwerken. De werken omvatten onder meer het verleggen van de Schijnkoker en het plaatsen van polderwanden om de verdiepte Ring te kunnen aanleggen.

Vandaag vraagt Lantis een bijstelling voor deze vergunning aan. De aanvraag omvat een bijstelling van lozingsnormen en de mogelijkheid tot het bouwen van twee waterzuiveringsinstallaties langs het traject van de R1 Noord. Uitgebreid onderzoek van het grondwater toont namelijk de aanwezigheid van pfas in dit grondwater aan. Via een installatie aan Schijnpoort (kop Lobroekdok) en langs de A12 (in het complex Ekeren) zorgen we voor zuivering van het opgepompte grondwater. 

Het openbaar onderzoek van de bijstelling loopt vanaf woensdag 27 juli tot en met 25 augustus 2022. Je kunt de stukken inkijken via het Omgevingsloket.