Render oosterweel

Akkoord over financiering Oosterweelverbinding

Het Vlaamse Gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel hebben een akkoord gesloten over de financiering van de Oosterweelverbinding.

Het Politieke Stuurcomité Oosterweelverbinding maakte woensdag een nieuwe stand van zaken op over het project.

Na afloop gaf minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan dat het Oosterweel-dossier op schema zit, waardoor de werken op Linkeroever in de zomer van 2017 kunnen starten. Tot die tijd wordt het ontwerp verder afgewerkt, waarna de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan ingediend worden. Bij deze aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kan indienen.

 

Daarnaast is ertussen het Vlaamse gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel een akkoord gesloten over de financiering van het project van 3.25 miljard euro. Eerder was er al afgesproken dat het project zou opgenomen worden in de begroting. Minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) gaf aan dat het de bedoeling is om op die manier te kunnen profiteren van de goede rating van Vlaanderen en om aan de beste rentevoet te kunnen lenen. Het zorgt er volgens haar ook voor dat de financiering geen vertraging veroorzaakt voor de uitvoering van de werken.