Render oosterweel

Afvoer al verwerkte PFAS grond van knooppunt Sint-Anna gestart

In het knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1) voeren we tot eind mei zo'n 80.000 kubieke meter grond af naar een reinigingscentrum. De gronden die worden afgevoerd, waren reeds definitief verwerkt binnen het Oosterweelproject. Lantis nam eind vorig jaar deze beslissing omdat de gronden in kwestie niet langer juridisch gedekt worden door een Technisch Verslag waardoor ze het juridisch label "afval" hebben gekregen. Aangezien de af te voeren gronden zich niet bevinden in definitief uitgevoerde weginfrastructuur, zal de weggebruiker geen hinder ondervinden van deze operatie.