Render oosterweel

Afbraak van drie SAMGA-gebouwen gestart

Aanstaande maandag start Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, met de afbraak van drie gebouwen aan de Oosterweelsteenweg in Antwerpen, beter bekend als de SAMGA-gebouwen. Het gaat om de voormalige betonnen graansilo, de lage hangar aan de Boerinnestraat en het naburige kantoorgebouw naast de sporen.

De gebouwen moeten verdwijnen omdat de site in de toekomst een grote Oosterweelwerfzone wordt: het nieuwe verkeersknooppunt tussen de haven en het Eilandje – de Oosterweelknoop- en de tunnels onder het Albertkanaal worden in die omgeving gebouwd. Ook de nabijgelegen Royerssluis wordt heraangelegd.

Aannemers Hens NV en Heezen, die de afbraak uitvoeren in opdracht van Lantis, starten vanaf maandag met de afbraak van de hangar (2) en het kantoorgebouw (1). De betonnen graansilo (4) is tegen de zomer aan de beurt. De bakstenen graansilo (3) blijft behouden en wordt niet afgebroken.

Machinale afbraak

Nadat maandagmorgen de werfzone met hekwerk is afgezet, start de aannemer met de machinale afbraak van de lage hangar (2). De silo met een grondoppervlakte van 3.876 m2 moet tegen half maart afgebroken zijn om het broedseizoen van de zwaluwen niet te verstoren. Hetzelfde geldt voor het kantoorgebouw (1). Om de gebouwen af te breken zet de aannemer graafkranen in van 20 tot 120 ton. Tegen de zomer start de afbraak van de betonnen graansilo (4).

Alles samen zal de aannemer tegen het einde van de zomer ruim 41.900 ton steenpuin en 4.100 ton metaal afgebroken hebben. “Het puin wordt verzameld op de site en zoveel als mogelijk gelijktijdig afgevoerd. Ofwel via het water, ofwel via de weg dankzij lokale afnemers die het puin zullen hergebruiken”, legt Jeroen Van den Bossche van aannemer Hens uit. 

Nieuwe bestemming voor bakstenen silo

De bakstenen en historische waardevolle silo uit 1895 (3) blijft behouden en wordt dankzij de afbraak beter zichtbaar voor de Antwerpenaar. Dat is het resultaat van een uitgebreid participatieproces met de burgerbewegingen over de Oosterweelknoop. Op termijn krijgt de silo een nieuwe bestemming. AG VESPA, de stad en Lantis zijn gesprekken gestart over de herbestemming van deze industriële site. Na de aanleg van de Oosterweelverbinding vormt deze zone immers een belangrijke schakel tussen stad en haven.

Waarom gebeuren deze werken?

Om de Antwerpse Ring te kunnen sluiten wordt een verbinding aangelegd tussen Merksem en het knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Deze nieuwe infrastructuur zal grotendeels in tunnels en deels op verdiepte wegen worden aangelegd. De drie af te breken SAMGA-gebouwen bevinden zich op een belangrijke plek op het tracé van de Oosterweelverbinding. Hier zal de Oosterweelknoop worden gerealiseerd, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de nieuwe Scheldetunnel of de Kanaaltunnels richting de huidige R1. De sloop van de drie gebouwen is een noodzakelijke eerste stap richting een omgeving die de nieuwe verkeersknoop verzoent met leefbaarheid en beleving, en dit op het kruispunt van haven en stad.