Render oosterweel

A12 tussen Stabroek en Ekeren krijgt een apart baanvak voor bussen

Lantis legt in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een busbaan aan op de A12 in de richting van Antwerpen.  De busbaan komt er als voorbereiding op de verwachte hinder door de Oosterweelwerken op het noordelijk deel van de Ring. Het gaat over een traject van 6 kilometer, tussen de aansluiting van de R2 in Stabroek en oprit Leugenberg in Ekeren. De busbaan maakt het collectief vervoer van en naar de havenbedrijven interessanter voor pendelaars die in de haven werken. De werken worden voornamelijk ‘s nachts uitgevoerd om de hinder te beperken.

Er pendelen onder andere heel wat werknemers van bedrijven in de Antwerpse haven met een busdienst langs deze route, het zogenaamde ‘collectief havenvervoer’. Bij sterk vertraagd verkeer zal dit - en ander - collectief vervoer de busbaan kunnen gebruiken om de files te omzeilen. De busbaan wordt enkel open gesteld bij vertraagd verkeer, bij vlot verkeer rijden de bussen tussen het gewone verkeer.

Project in samenwerking met het AWV

Lantis en AWV slaan de handen in elkaar om de busbaan op de A12 te realiseren. Lantis start deze week met voorbereidende werken en plaatst eind februari 2023 de portieken met dynamische snelheidsborden. Deze borden geven de maximumsnelheid op de A12 weer in functie van de verkeersdrukte. In het voorjaar brengt AWV nieuwe markeringen aan om de functionaliteit en veiligheid van de busbaan te garanderen. De busbaan wordt daarna opengesteld en ingezet bij sterk  vertraagd verkeer.  

Aanpassingen aan oprit Smalleweg en het snelheidsregime

De nieuwe busbaan zal rechtdoor lopen langs de op- en afrit Smalleweg in Stabroek. Vrachtverkeer dat de A12 wil op- en afdraaien, zal daar steeds voorrang moeten verlenen aan het collectief vervoer. Markeringen op het wegdek en verkeersborden maken dat duidelijk.

De aanleg van de busbaan heeft een impact op de maximum toegelaten snelheid. Momenteel geldt er een snelheidsbeperking van 120 km/uur. Na de heraanleg zullen drie versmalde rijstroken beschikbaar zijn in plaats van twee. De maximumsnelheid op de A12 wordt daarom teruggebracht tot 100 km/uur. Op de busbaan zal een snelheidslimiet van 70 km/uur gelden.

ontwerpzondertitel12.png