Volwaardig kruispunt garandeert bereikbaarheid bedrijvenzone

Door de inrichting van de Oosterweelwerven worden twee van de drie bestaande toegangen van de bedrijvenzone tussen de Groenendaallaan/Vaartkaai/Noorderlaan/R1 ingenomen.

Om de bereikbaarheid van deze zone tijdens de Oosterweelwerken te verzekeren richten we het kruispunt Groenendaallaan/Bermstraat opnieuw in als volwaardig kruispunt. In de toekomst zal je hierdoor de Bermstraat niet alleen vanuit de richting Noorderlaan kunnen inrijden, maar ook vanuit Merksem. Omdat dit nieuwe kruispunt ook keerbewegingen ter hoogte van de Noorderlaan én de Lambrechtshoekenlaan vermijdt, verbeteren we zo ook de doorstroming en verkeersveiligheid op de Groenendaallaan zelf. Via het nieuwe kruispunt zal het ook makkelijker zijn om vanuit de Columbiastraat naar Merksem te rijden.

Tijdens deze werken blijft de bedrijvenzone bereikbaar via de Tjalkstraat en Klippersstraat.

Het volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan:

Het volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan

Bouwen in verschillende fases

4 maart

Start werken. In de eerste fase voert Fluvius nutswerken uit op de Groenendaallaan richting Noorderlaan, ter hoogte van het tankstation. De rechtse rijstrook op het kruispunt met de Columbiastraat wordt hier plaatselijk ingenomen en de Columbiastraat sluit ter hoogte van de Groenendaallaan. We leiden om via de Santiagostraat en Noorderlaan.
Het tankstation blijft bereikbaar via de Groenendaallaan.

Voor fietsers en voetgangers blijft er aan de Columbiastraat wel een doorgang beschikbaar. Zo kunnen zij zich veilig van en naar de oversteek op de Groenendaallaan bewegen.

Het treinstation Luchtbal blijft bereikbaar via de ingang ter hoogte van de Klipperstraat of via fietssnelweg F14 (achter de garages).

Begin april tot midden mei

De werfzone breidt uit richting Noorderlaan. Op de Groenendaallaan richting Noorderlaan zijn er ter hoogte van de bushalte plaatselijk nog twee rijstroken beschikbaar. 

De Columbiastraat blijft afgesloten tot midden mei.

Begin mei tot begin juni

Richting Noorderlaan werken we aan de bushalte. Het verkeer heeft hier terug drie rijstroken ter beschikking. 

In deze fase starten de werken op de Groenendaallaan richting Merksem. De Bermstraat zelf wordt afgesloten en ook de rechtse rijstrook en het fietspad sluiten ter hoogte van de Bermstraat. Fietsers leiden we om via het dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde.

De bedrijvenzone rond de Galjoenstraat en Tjalkstraat blijft toegankelijk via de Klipperstraat en Tjalkstraat. Tijdens de werken is de Klipperstraat dubbelrichting. Om dit mogelijk te maken zal hier een parkeerverbod gelden.

Velostation 206 (Station Luchtbal) is tot begin juni niet bruikbaar.

Begin juni tot begin augustus

In deze fase werken we aan de trambaan. Richting Noorderlaan zijn er nog twee rijstroken beschikbaar.

Richting Merksem is het dubbelrichtingsfietspad terug toegankelijk. Ter hoogte van de nog afgesloten Bermstraat nemen we hier de linkse rijstrook van de Groenendaallaan in. 

De trams kunnen tijdens deze werken blijven rijden. Bussen volgen een alternatieve route.

Augustus

Om het nieuwe kruispunt volledig af te werken is het noodzakelijk om de Groenendaallaan ter hoogte van de Bermstraat enkele dagen volledig af te sluiten. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen de werken passeren. De concrete data hiervoor volgen later.

De bedrijvenzone rond de Galjoenstraat blijft vanuit de omgeving Noorderlaan bereikbaar via de Tjalkstraat. Van en naar Merksem kan je deze zone ook via de Klipperstraat bereiken.

Eindsituatie

Het nieuwe kruispunt Bermstraat/Groenendaallaan is in dienst. Vanaf nu kan je ook vanuit de Bermstraat via de Groenendaallaan rechtstreeks naar de Noorderlaan rijden én vanuit Merksem de Bermstraat bereiken.

De Klipperstraat is vanaf dan niet meer toegankelijk voor het gewone verkeer. Ook de aansluiting van de Tjalkstraat met de Straatsburgdok Noordkaai valt dan binnen de werfzone en wordt geknipt.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Een volwaardig kruispunt Bermstraat/Groenendaallaan inrichten, betekent ingrijpende werken. Toch trachten we de hinder zoveel mogelijk te beperken door op de Groenendaallaan steeds minstens twee rijstroken vrij te houden. Enkel in augustus sluit de Groenendaallaan enkele dagen volledig in beide rijrichtingen.

De bedrijvenzone van onder andere de Tjalkstraat/Klipperstraat/Galjoenstraat blijft tijdens de werken bereikbaar via de Klipperstraat (inrijden vanuit de richting Noorderlaan, uitrijden richting Merksem) en de Tjalkstraat (in- en uitrijden via de Straatsburgdok Noordkaai).

Fietsers en voetgangers worden tijdens enkele fases omgeleid via het fiets- en voetpad aan de overzijde.

Volg de communicatie van De Lijn voor de impact op de dienstregeling van de bussen en trams.