[t001_01_main.tpl.php]

Een tijdslijn van de werken aan de Oosterweel

Het Oosterweel-tracé is een van de grootste infrastructuurprojecten van de laatste jaren. Niet alleen in België, maar zelfs in Europa. Voordat de werken echt van start gaan, moeten er nog enkele procedures worden doorlopen.


Wil je een beeld krijgen van de recente belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen van het Oosterweel verhaal? Onze tijdslijn zet ze netjes op een rijtje. 

maandag, februari 10, 2014

PLAN-MER goedgekeurd

Het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) onderzocht verschillende plannen om de Antwerpse Ring rond te maken. De Oosterweelverbinding en 4 alternatieven werden vergeleken met elkaar. Er werd onderzocht wat de impact was van elk plan op de mobiliteit, ruimte, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Antwerpen.

Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >  

vrijdag, februari 14, 2014

Vlaamse Regering kiest voor de Oosterweelverbinding

De Vlaamse Regering koos voor de Oosterweelverbinding als tracé om de derde Scheldekruising te realiseren op basis van de resultaten van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER), een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), een tunnel-veiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport.

Download het persbericht van de Vlaamse Regering (in PDF) >
Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >

16 juni 2014 - 15 augustus 2014

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) bepaalt wettelijk welke soort infrastructuur in welk gebied mag worden gebouwd. Voor de werken kunnen starten, moest het bestaande GRUP worden aangepast voor de zones waarin nieuwe wegen en tunnels worden aangelegd. Het GRUP lag ter inzage tijdens het openbaar onderzoek: iedereen kon opmerkingen en bezwaren over de Oosterweel indienen.

vrijdag, maart 20, 2015

Vlaamse Regering stelt GRUP Oosterweelverbinding-wijziging vast

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Oosterweelverbinding-wijziging wordt definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 20 maart 2015. Dit is een wijziging op het GRUP ‘Oosterweelverbinding’ van 2006. 

29 april 2015 - 28 mei 2015

Inspraak bouwvergunning Voorbereidende werken omgeving Schijnpoort

Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag van deze voorbereidende werken liep van woensdag 29 april 2015 tot en met donderdag 28 mei 2015. Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en bezwaren of opmerkingen over de stedenbouwkundige vergunning indienen.

Lees meer over de voorbereidende werken >

Tussen 1 juni en 7 juli 2015

Inspraak project-MER infrastructuurwerken op de linkeroever

In het project-milieueffectenrapport (project-MER) wordt beoordeeld welke effecten de infrastructuurwerken op de linkeroever op de omgeving kunnen hebben. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen welke maatregelen moeten genomen worden om ze te verhelpen, te vermijden of te beperken. Bij de kennisgeving van het project-MER kan je opmerkingen maken over de vragen die verder moeten bekeken worden. Die opmerkingen kunnen bijdragen tot bijkomend onderzoek naar de milieueffecten van de infrastructuurwerken op de linkeroever. De mogelijke effecten op de omgeving van de Scheldetunnel en de Oosterweelinfrastructuur op de rechteroever worden binnen dit onderzoek nog niet bekeken. Dit gebeurt in een volgende project-MER.

Lees meer over de werken op de linkeroever >
Lees meer over de kennisgeving van het project-MER linkeroever >

8 juni 2015

Start heraanleg IJzerlaan

De heraanleg van de IJzerlaan gaat van start met werken op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Vanaf 8 juni begint de aannemer met de inrichting van de bouwwerf. Er wordt een werfkeet geplaatst en signalisatie rond het werkterrein. Zo kan op maandag 15 juni gestart worden met het eerste grondwerk. Onder het kruispunt ligt een oude sluis die de vroegere Kempische Vaart verbond met het Asiadok. Deze ondergrondse sluis wordt hersteld, zodat hij straks opnieuw dienst kan doen voor de aansluiting van het nieuwe IJzerlaankanaal op het Asiadok. Tegelijk worden in de ondergrond enkele nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst, zodat het kruispunt klaar is voor de herinrichting van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan.

Lees meer over het project IJzerlaan >

Tussen 1 september en 30 september 2015

Inspraak project-MER Oosterweelverbinding

Het project-milieueffectenrapport (project-MER) is een studie die beoordeelt welke eventuele effecten de Oosterweelverbinding kan hebben op de omgeving. Door deze effecten in kaart te brengen, kan er bepaald worden welke maatregelen moeten genomen worden om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Bij de kennisgeving van het project-MER kan je voorstellen doen over de vragen die verder moeten bekeken worden en over de onderzoeksmethode. Die voorstellen kunnen bijdragen tot bijkomend onderzoek naar de milieueffecten van de Oosterweelverbinding. De eventuele effecten van de infrastructuurwerken op de linkeroever op de omgeving worden binnen deze project-MER niet opnieuw behandeld.

Lees meer over de kennisgeving van het project-MER voor de Oosterweelverbinding >

Voorjaar 2016

De voorbereidende werken starten

In het voorjaar van 2016 starten in de buurt van het Sportpaleis de eerste voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Deze voorbereidingen zijn nodig om het viaduct van Merksem af te kunnen breken en de R1 in een sleuf te leggen. De werken starten aan de Noordersingel, in de zone tussen de Ten Eekhovelei en de Ring en onder het viaduct van Merksem. Wil je weten wat deze werken inhouden? Klik hier voor een overzicht.

vrijdag, juli 8, 2016

Definitieve project-MER infrastructuurwerken Linkeroever goedgekeurd

De dienst MER keurt het project-Milieueffectenrapport (project-MER) voor de infrastructuurwerken op de linkeroever goed. Dit rapport bepaalt de gevolgen van de werken op mens en milieu en beoordeelt daarbij hoe negatieve effecten vermeden en gemilderd kunnen worden.

Raadpleeg het project-Milieueffectenrapport infrastructuurwerken Linkeroever op de website van de dienst MER. Vul daarvoor in het veld 'dossiernummer' de code 'PR2211' in en klik vervolgens in het zoekresultaat 'Infrastructuurwerken Linkeroever' op de link 'meer info'.

oktober - november 2016

Inspraak in bouwdossier infrastructuurwerken Linkeroever

Nu de dienst MER het definitieve project-MER heeft goedgekeurd, kan er voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het bouwdossier inkijken en bezwaren of opmerkingen formuleren.

donderdag, februari 8, 2018

Werken Linkeroever starten

De lopende werken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn gestart op 8 februari 2018.

Zomer 2019

Hoofdwerken Linkeroever starten

In de zomer van 2019 starten de werken op snelwegniveau op Linkeroever en in Zwijndrecht. De duur van de werken wordt geschat op 5 jaar.

Voorjaar 2020

Inspraak in bouwdossier Oosterweelverbinding

Van zodra de project-MER afgerond is eind 2019, kan er voor projectonderdelen van de Oosterweelverbinding op rechteroever een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het bouwdossier inkijken en bezwaren of opmerkingen formuleren. 

Najaar 2020

Hoofdwerken rechteroever starten

In het najaar van 2020 starten de hoofdwerken voor de bouw van de Oosterweelverbinding op de rechteroever. Dan start het volgend onderdeel van de Oosterweelvebrinding, namelijk de Scheldetunnel. In 2021 volgt dan het Oosterweelknooppunt. Vanaf 2022 zijn de kanaaltunnels en de aansluiting op de R1-Noord aan de beurt.

Zomer 2025

Oosterweelwerken Linkeroever zijn afgerond

De werken op de snelwegen voor de bouw van de Oosterweelverbinding op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn klaar tegen najaar 2024. Tegen de zomer van 2025 is ook de omgeving helemaal klaar.

2026

Je rijdt over de Oosterweelverbinding

Volgens de huidige planning zijn de werken aan de Oosterweelverbinding afgerond tegen 2026. Vanaf dan is de Antwerpse Ring echt rond en kan je ook via de nieuwe tunnel de Schelde kruisen.

[/t001_01_main.tpl.php]