[t001_01_main.tpl.php]

Een tijdslijn van de werken aan de Oosterweel

Het Oosterweel-tracé is een van de grootste infrastructuurprojecten van de laatste jaren. Niet alleen in België, maar zelfs in Europa. Voordat de werken op rechteroever echt van start gaan, moeten er nog enkele procedures worden doorlopen.

 

Wil je een beeld krijgen van de recente belangrijkste gebeurtenissen en mijlpalen van het Oosterweel verhaal? Onze tijdslijn zet ze netjes op een rijtje. 

 

maandag, februari 10, 2014

PLAN-MER goedgekeurd

Het plan-milieueffectenrapport (plan-MER) onderzocht verschillende plannen om de Antwerpse Ring rond te maken. De Oosterweelverbinding en 4 alternatieven werden vergeleken met elkaar. Er werd onderzocht wat de impact was van elk plan op de mobiliteit, ruimte, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Antwerpen.

Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >  

vrijdag, februari 14, 2014

Vlaamse Regering kiest voor de Oosterweelverbinding

De Vlaamse Regering koos voor de Oosterweelverbinding als tracé om de derde Scheldekruising te realiseren op basis van de resultaten van het plan-milieueffectenrapport (plan-MER), een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR), een tunnel-veiligheidsrapport en een verkeersveiligheidsrapport.

Download het persbericht van de Vlaamse Regering (in PDF) >
Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >

16 juni 2014 - 15 augustus 2014

Openbaar onderzoek Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) bepaalt wettelijk welke soort infrastructuur in welk gebied mag worden gebouwd. Voor de werken kunnen starten, moest het bestaande GRUP worden aangepast voor de zones waarin nieuwe wegen en tunnels worden aangelegd. Het GRUP lag ter inzage tijdens het openbaar onderzoek: iedereen kon opmerkingen en bezwaren over de Oosterweel indienen.

vrijdag, maart 20, 2015

Vlaamse Regering stelt GRUP Oosterweelverbinding-wijziging vast

Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Oosterweelverbinding-wijziging wordt definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 20 maart 2015. Dit is een wijziging op het GRUP ‘Oosterweelverbinding’ van 2006. 

29 april 2015 - 28 mei 2015

Inspraak bouwvergunning Voorbereidende werken omgeving Schijnpoort

Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag van deze voorbereidende werken liep van woensdag 29 april 2015 tot en met donderdag 28 mei 2015. Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en bezwaren of opmerkingen over de stedenbouwkundige vergunning indienen.

Lees meer over de voorbereidende werken >

Tussen 1 juni en 7 juli 2015

Inspraak project-MER infrastructuurwerken op de linkeroever

In het project-milieueffectenrapport (project-MER) wordt beoordeeld welke effecten de infrastructuurwerken op de linkeroever op de omgeving kunnen hebben. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen welke maatregelen moeten genomen worden om ze te verhelpen, te vermijden of te beperken. Bij de kennisgeving van het project-MER kan je opmerkingen maken over de vragen die verder moeten bekeken worden. Die opmerkingen kunnen bijdragen tot bijkomend onderzoek naar de milieueffecten van de infrastructuurwerken op de linkeroever. De mogelijke effecten op de omgeving van de Scheldetunnel en de Oosterweelinfrastructuur op de rechteroever worden binnen dit onderzoek nog niet bekeken. Dit gebeurt in een volgende project-MER.

Lees meer over de werken op de linkeroever >
Lees meer over de kennisgeving van het project-MER linkeroever >

8 juni 2015

Start heraanleg IJzerlaan

De heraanleg van de IJzerlaan gaat van start met werken op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Vanaf 8 juni begint de aannemer met de inrichting van de bouwwerf. Er wordt een werfkeet geplaatst en signalisatie rond het werkterrein. Zo kan op maandag 15 juni gestart worden met het eerste grondwerk. Onder het kruispunt ligt een oude sluis die de vroegere Kempische Vaart verbond met het Asiadok. Deze ondergrondse sluis wordt hersteld, zodat hij straks opnieuw dienst kan doen voor de aansluiting van het nieuwe IJzerlaankanaal op het Asiadok. Tegelijk worden in de ondergrond enkele nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst, zodat het kruispunt klaar is voor de herinrichting van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan.

Lees meer over het project IJzerlaan >

Tussen 1 september en 30 september 2015

Inspraak project-MER Oosterweelverbinding

Het project-milieueffectenrapport (project-MER) is een studie die beoordeelt welke eventuele effecten de Oosterweelverbinding kan hebben op de omgeving. Door deze effecten in kaart te brengen, kan er bepaald worden welke maatregelen moeten genomen worden om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Bij de kennisgeving van het project-MER kan je voorstellen doen over de vragen die verder moeten bekeken worden en over de onderzoeksmethode. Die voorstellen kunnen bijdragen tot bijkomend onderzoek naar de milieueffecten van de Oosterweelverbinding. De eventuele effecten van de infrastructuurwerken op de linkeroever op de omgeving worden binnen deze project-MER niet opnieuw behandeld.

Lees meer over de kennisgeving van het project-MER voor de Oosterweelverbinding >

Voorjaar 2016

De voorbereidende werken starten

In het voorjaar van 2016 starten in de buurt van het Sportpaleis de eerste voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Deze voorbereidingen zijn nodig om het viaduct van Merksem af te kunnen breken en de R1 in een sleuf te leggen. De werken starten aan de Noordersingel, in de zone tussen de Ten Eekhovelei en de Ring en onder het viaduct van Merksem. Wil je weten wat deze werken inhouden? Klik hier voor een overzicht.

vrijdag, juli 8, 2016

Definitieve project-MER infrastructuurwerken Linkeroever goedgekeurd

De dienst MER keurt het project-Milieueffectenrapport (project-MER) voor de infrastructuurwerken op de linkeroever goed. Dit rapport bepaalt de gevolgen van de werken op mens en milieu en beoordeelt daarbij hoe negatieve effecten vermeden en gemilderd kunnen worden.

Raadpleeg het project-Milieueffectenrapport infrastructuurwerken Linkeroever op de website van de dienst MER. Vul daarvoor in het veld 'dossiernummer' de code 'PR2211' in en klik vervolgens in het zoekresultaat 'Infrastructuurwerken Linkeroever' op de link 'meer info'.

oktober - november 2016

Inspraak in bouwdossier infrastructuurwerken Linkeroever

Nu de dienst MER het definitieve project-MER heeft goedgekeurd, kan er voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het bouwdossier inkijken en bezwaren of opmerkingen formuleren.

donderdag, februari 8, 2018

Werken Linkeroever starten

De lopende werken op Linkeroever en in Zwijndrecht zijn gestart op 8 februari 2018.

vrijdag, maart 1, 2019

Hoofdwerken Linkeroever starten

Op 1 maart 2019 startten de Oosterweelwerken op de E17 tussen de op- en afrittencomplexen Kruibeke en Zwijndrecht. Dit zijn de eerste werken op Linkeroever en in Zwijndrecht op snelwegniveau.

vrijdag, augustus 2, 2019

Start werken E34

Op 2 augustus 2019 startten de Oosterweelwerken op de E34 ter hoogte van complex Waaslandhaven-Oost. 

Voorjaar 2020

Inspraak in bouwdossier Oosterweelverbinding

Nu de project-MER eind 2019 werd goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, kan er voor de projectonderdelen van de Oosterweelverbinding op de rechteroever een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Hierna begint het openbaar onderzoek waarin burgers de aanvraag kunnen inkijken en eventuele bezwaren indienen. Als dan in de zomer van 2020 de vergunning wordt goedgekeurd, kan de bouw van de nieuwe Scheldetunnel in het najaar van 2020 beginnen.

Eind 2020

Hoofdwerken rechteroever starten

Eind 2020 starten de hoofdwerken voor de bouw van de Oosterweelverbinding op de rechteroever. Dan start het volgend onderdeel van de Oosterweelverbinding, namelijk de Scheldetunnel.

2021

Start werken Oosterweelknooppunt en Royerssluis

In 2021 starten de werken aan het Oosterweelknooppunt en de Royerssluis. 

2024

Ingebruikname Bypass

De Bypass gaat in gebruik. De afbraak van het bestaande viaduct en de bouw van de nieuwe, verdiepte Ring begint.

Eind april

Start nutswerken Groenendaallaan

Eind april starten nutswerken in de buurt van de Groenendaallaan. In de zomer verplaatsen we de bufferkokers langs de Ring om de ondergrond vrij te maken.

2022

Start werken Kanaaltunnels en werken in de buurt van Merksem en Luchtbal

In 2022 starten de werken aan de Kanaaltunnels. We beginnen ook aan de werken op en langs de Antwerpse Ring in de buurt van Merksem en Luchtbal (van de Masurebrug tot en met het Viaduct van Merksem). Dit zijn: een nieuw aansluitingspunt met de Groenendaallaan, de afbraak van het Viaduct van Merksem, de aanleg van een bermenlandschap langs de Ring en de aanleg van een verdiepte Ring.  

Voorjaar 2022

P+R Linkeroever & verbindingsweg in gebruik

Tegen het voorjaar van 2022 kunnen 1.500 bestuurders hun wagen in de nieuwe P+R Linkeroever parkeren, om vervolgens hun weg richting de stad verder te zetten met een duurzaam vervoersmiddel.

Deze P+R bereik je via de zuidelijke aansluitingslus van de nieuwe verbindingsweg langs de E34 en de E17, die tegen dan ook volledig operationeel is.

2022

Start aanleg Bypass

Start van de aanleg van een tijdelijke snelweg naast de bestaande Ring, de Bypass. Zo kan het snelwegverkeer blijven rijden terwijl we werken.

2023

Start werken in de buurt van Deurne-Noord en Borgerhout

In 2023 starten de werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van Deurne-Noord en Borgerhout. Het gaat om het stuk Antwerpse Ring tussen het knooppunt van de E313/E34 in Borgerhout en het Viaduct Van Merksem.

Hier bouwen we een nieuw aansluitingscomplex met de Noordersingel en passen we het knooppunt Antwerpen-Oost (knooppunt E313/E34) aan. 

Najaar 2024

Infrastructuur Linkeroever in gebruik

Tegen het najaar van 2024 kan de nieuwe snelweginfrastructuur op Linkeroever in gebruik genomen worden. Nadien volgt de afwerking van de omgeving: de tijdelijke infrastructuur wordt afgebroken, de werven worden opgeruimd, op- en afrit Linkeroever verhuist, de definitieve verbindingsweg wordt in de laatste zone aangelegd... we verwachten dat dit geen hinder meer geeft op snelwegniveau.

Zomer 2025

Oosterweelwerken Linkeroever zijn afgerond

Het project op Linkeroever is volledig afgerond. Tegen najaar 2024 waren de snelwegen al operationeel en ondertussen is ook de omgeving helemaal klaar.

2029

Nieuwe Ring is klaar

De nieuwe Ring is klaar, de Bypass kan weer verdwijnen.

2030

Je rijdt over de Oosterweelverbinding

Volgens de huidige planning zijn de werken aan de Oosterweelverbinding afgerond tegen 2030. Vanaf dan is de Antwerpse Ring echt rond en kan je via de nieuwe Scheldetunnel richting noorden en zuiden rijden.

[/t001_01_main.tpl.php]