Met de Oosterweelwerken breken we het Viaduct van Merksem af. Dit viaduct loopt langs het Lobroekdok. Ter hoogte van dit dok sluit in de toekomst de nieuwe, verdiepte Ring aan op een tunnel onder het Albertkanaal en de Kanaaltunnels richting de haven en Linkeroever. Bovenop die tunnel komt een nieuw park met uitlopers langsheen het niet-overkapte deel van de Ring. Om deze nieuwe snelweg te kunnen bouwen, nemen we een deel van het Lobroekdok in.

Momenteel watert het Lobroekdok via een verbinding onder het viaduct uit in het Albertkanaal. Omdat we op deze locatie de verdiepte snelweg zullen bouwen, verlengen we eerst het Ijzerlaankanaal. Zo kan het Lobroekdok via het Ijzerlaankanaal afwateren naar het Albertkanaal.

Omzetting afwatering Lobroekdok van Albertkanaal naar het Ijzerlaankanaal

Voorbereidende werken

Voor de start van de werken, moeten een aantal voorbereidende werken gebeuren. Zo moet de Denderstraat die als werfweg wordt gebruikt, tijdelijk verlegd worden langs het Ijzerlaankanaal zodat het naast het fietspad loopt. 

Aanleggen dijk en damwanden in Lobroekdok

Om de aansluiting tussen het Ijzerlaankanaal en het Lobroekdok te verstevigen, wordt eerst een extra dijk met grond aangelegd aan het uiteinde van het Ijzerlaankanaal. Daarna worden damwanden aangebracht in het Lobroekdok om het nieuwe kanaal af te zonderen van het dok. 

Wanneer dit klaar is, wordt de waterstand in het afgesloten stuk Lobroekdok op hetzelfde peil gebracht als het Ijzerlaankanaal. Daarna wordt de aansluiting met het Ijzerlaankanaal weg gehaald tot aan de nieuwe dijk. 

Aanleggen damwanden en betonnering nieuwe kanaal

Wanneer het nieuwe stuk aansluiting tussen het Ijzerlaankanaal en het Lobroekdok is uitgegraven, worden ook daar damwanden ingetrild. Wanneer deze damwanden klaar zijn, wordt de rest van het stuk nieuwe kanaal gestut en wordt er beton gegoten aan de onderzijde van het kanaal.

Opening afwatering naar het Ijzerlaankanaal en afsluiting oude verbinding met het Albertkanaal

Zodra alles gebetoneerd is, kan de nieuwe dijk weg gegraven worden en wordt de verbinding van het Lobroekdok en het Ijzerlaankanaal opengemaakt. Zodra dit gebeurd is, loopt de afwatering van het dok via het bestaande Ijzerlaankanaal en kan de verbinding met het Albertkanaal gesloten worden.

Nieuwe werfbrug en demping van Lobroekdok

Wanneer de afwatering volledig verlegd is naar het Ijzerlaankanaal, kan ook een nieuwe werfbrug aangelegd worden. Op die manier kan het werfverkeer weer rechtstreeks naar de werf aan het Albertkanaal. Wanneer dit klaar is, kan de rest van het Lobroekdok gedempt worden om plaats te maken voor de werf van de verdiepte Ring in de eerste plaats, en het Ringpark wanneer alle werken klaar zijn.

Omleiding fietspad

Tijdens de werken, zal het fietspad naar de Ijzerlaanbrug een klein stukje verlegd worden. Tijdens het verleggen van de oprit van dit fietspad, zal het fietspad kort niet toegankelijk zijn. Om de hinder voor fietsers en voetgangers te beperken, voeren we deze werken 's nachts en in het weekend uit. 

Hinder voor de omgeving van het Lobroekdok

Tijdens de werken zal er overlast te merken zijn in de omgeving. Vooral tijdens het intrillen van de damwanden zal er mogelijk overlast zijn van het geluid van deze werken. 

Wanneer het Lobroekdok gedempt wordt, gaat dit samen met veel grond dat vervoerd moet worden. Dit zal helaas ook geluids- en stofhinder veroorzaken voor de buurt. 

We doen er alles aan om de hinder zo minimaal mogelijk te houden en nemen ook alle mogelijke maatregelen om de overlast te beperken. 

Een van deze maatregelen is de keuze om de damplanken in te trillen in plaats van te heiden. Op die manier is er minder geluidslast van onze werken. We plaatsen ook meetpunten om het geluid en de hinder in de gaten te houden.

En als extra maatregel werd het kruispunt aan de Slachthuislaan aangepast om de toegang tot de werf te beveiligen.