Welke voordelen hebben de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht voor fietsers? 

Met 16,5 kilometer nieuw fietspad en tal van nieuwe fietsbruggen op Linkeroever en in Zwijndrecht maken we de Antwerpse Ring ook voor de fietser rond. Tegelijk worden heel wat bestaande fietspaden heraangelegd. Zo fiets je vlot, veilig en comfortabel naar de haven, de rechteroever of het Waasland. 

Hoe houden we Linkeroever bereikbaar als de Charles de Costerlaan sluit?

Hoewel de hoeveelheid verkeer op de Charles de Costerlaan de laatste jaren sterk afnam, zal dit verkeer zich vanaf mei verplaatsen in tijd en ruimte. Een deel van dit verkeer sluipt via de Charles de Costerlaan naar oprit 6 Linkeroever en via de Waaslandtunnel zelfs naar de opritten op Rechteroever (bijvoorbeeld Merksem en Deurne). Die sluiproute wordt geknipt, waardoor dit verkeer maximaal geduwd wordt naar waar het thuishoort: de snelwegen.

Het overige verkeer zal kiezen voor een ander tijdstip om te reizen, overstappen naar andere vervoersmodi of een andere route kiezen. Die mogelijke routes zijn: 

  • Liefkenshoektunnel;
  • Kennedytunnel;
  • Blancefloerlaan en Halewijnlaan.

Op basis van tellingen en verkeersmodellen, passen we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en Stad Antwerpen enkele kruispunten op Linkeroever aan. Zo houden verbeteren we de verkeersdoorstroming ten opzichte van vandaag en vangen we de impact van de afgesloten Charles de Costerlaan op. Het gaat om:

  • Het kruispunt Halewijnlaan/Waaslandtunnel. Dit kruispunt wordt compact, eenvoudig en veiliger. Zo verbeteren we de doorstroming op de Halewijnlaan;
  • Het kruispunt Halewijnlaan/Blancefloerlaan. Hier passen we de verkeerslichtenregeling aan op de verbeterde doorstroming van de Halewijnlaan;
  • Het kruispunt Blancefloerlaan/op- en afrit 6 Linkeroever. Omdat oprit Linkeroever hier sluit, kunnen we ook dit kruispunt aanpassen. Zo verbeteren we de doorstroming op de Blancefloerlaan.

Meer informatie over het aanpassen van deze kruispunten vind je hier.

Waarom sluit de Charles de Costerlaan defintief?

In het Toekomstverbond van 2017 werd beslist om heel wat maatregelen te nemen die de leefbaarheid in de regio sterk moeten verbeteren. Denk aan geluidsbermen en -schermen, overkappingen, fietsverbindingen en vooral veel, nieuw groen. Sindsdien werden die concepten verder uitgewerkt tot Ringparken. Voor Linkeroever en Zwijndrecht is dat Ringpark West. Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, werd besloten om de werken aan dat Ringpark meteen in de al lopende Oosterweelwerf te integreren. Dat zorgde ervoor dat de originele planning van de werken moest aangepast worden en dat we tijdelijke wegen en bruggen niet meer konden bouwen.

In 2022 namen we parallel met de snelweg een nieuwe weg in gebruik tussen Waaslandhaven-Oost (E34) en de Blancefloerlaan(N70) en P+R Linkeroever. Deze weg – intussen officieel benoemd tot ‘Parallelweg Noord’ – vormt de definitieve verbinding tussen de E34 en Linkeroever. De tijdelijke weg ten noorden van de E34 en de Charles de Costerlaan kunnen hierdoor afgesloten worden.

Het vroeger knippen van de Charles de Costerlaan biedt heel wat ‘leefbaarheidswinsten’ voor Linkeroever:

  • Sluipverkeer van de snelweg naar bijvoorbeeld Waaslandtunnel of oprit Linkeroever wordt uit de woonkernen van Linkeroever gehaald en blijft langer op de snelwegen. Na een aanpassingsperiode voor het verkeer zal het hier dus rustiger en veiliger worden, met meer ruimte voor de buurtbewoners, fietsers/voetgangers en het openbaar vervoer.
  • Het doorgaand verkeer dat nu gebruik maakt van de Charles de Costerlaan zorgt voor ongezonde lucht en geluidsoverlast voor de buurt. Doorgaand verkeer hoort op de snelwegen en niet in woonwijken. Door dit verkeer hier weg te halen zal het er stiller en gezonder wonen worden. 
  • Wanneer hier geen verkeer meer rijdt, kunnen we de Charles de Costerlaan veel sneller dan gepland ontharden en er een groene fiets- en wandelboulevard van maken.

Waarom moet oprit Linkeroever voor enkele maanden sluiten?

In mei en juni nemen we de eerste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West in gebruik. Ook de nieuwe rijbanen tussen de Kennedytunnel en E17 worden dan opengesteld. In de uitwerking van Ringpark West werd beslist om een grote parkbrug te bouwen over de nieuwe snelweg. Dit maakt dat de huidige oprit Linkeroever niet meer kan aansluiten op de rijbaan richting Kennedytunnel en dus doodloopt. 

Een deel van de nieuwe oprit Linkeroever ligt al klaar. Om deze oprit volledig te kunnen afwerken moeten we eerst de tijdelijke wegen tussen Kennedytunnel en E17 afbreken. Dat kan pas vanaf juni, wanneer hier geen verkeer meer rijdt.

Gedurende enkele maanden (mei - november) is er dus geen oprit Linkeroever. In die periode leiden we om via de Parallelweg, E17 en de keerbrug in Kruibeke.

Lees hier meer

Waarom plaatsen jullie geen zonnepanelen op de geluidsschermen?

Als voorbereidende studie van de geluidsschermen in Zwijndrecht hebben we bekeken of het rendabel was om zonnepanelen in de schermen te verwerken. Dat bleek niet het geval. We besloten om geluidsschermen zonder zonnepanelen te plaatsen - zodat de omwonenden sneller afgeschermd zijn van de geluidsoverlast - én tegelijk een studie op te starten over de optie om nadien zonnecellen op de schermen te bevestigen. 

Die studie is intussen uitgevoerd en overgemaakt aan de Gemeente Zwijndrecht. Zij nemen dit verder op en bekijken wat er mogelijk is.

Verbeteren de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht ook de aansluiting op het openbaar vervoer? 

Wie naar de stad wil, kan makkelijk zijn auto laten staan in de nieuwe P+R ter hoogte van de Blancefloerlaan en de nieuwe verbindingsweg tussen de E34 en de E17. Deze biedt plaats aan 1500 voertuigen, 150 fietsen en is voorzien van een nieuwe tramhalte. Zo is het centrum van Antwerpen nog beter bereikbaar via het openbaar vervoer. 

Verdwijnt het Sint-Annabos?

Het  Sint-Annabos (52.3 ha) blijft grotendeels staan tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. Tijdelijk verdwijnt er wel ongeveer 14.4 hectare van het Sint-Annabos zodat we de nieuwe Scheldetunnel kunnen bouwen.

Daarnaast nemen we 20.3 hectare van het Sint-Annabos ter hoogte van de Scheldeoever in voor de bouw van een nieuwe en hogere Scheldedijk. Die komt ook meer landinwaarts te liggen. De ondergrond van de huidige Scheldedijk is immers te onstabiel om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte aan de kant van de Schelde gebruiken we voor de aanleg van een nieuw slikken- en schorrengebied (18 ha) en een overstromingsbos (6 ha). Dankzij deze hogere dijk beschermen we het achterliggende gebied beter tegen overstromingen. Een ingreep die kadert binnen het Sigma-plan.

Na de aanleg van de Scheldetunnel planten we nieuwe bomen en groen. Ook verbinden we het Sint-Annabos met Blokkersdijk, Middenvijver en Het Vliet . Zo ontstaat één, divers natuurgebied. De definitieve inrichting van het Sint-Annabos bepalen we in overleg met alle betrokken actoren. 

 
 

Hoe lang zullen de Oosterweelwerken Linkeroever en Zwijndrecht duren?

Het einde van de hinder op de snelwegen is voorzien voor het najaar van 2024. Het einde van de volledige werken voor het project Linkeroever/Zwijndrecht voor 2025.

Abonneer op Linkeroever