Veiligheid op de werf, dat is meer dan helm op, hesje aan en strak aangetrokken werfschoenen. De Oosterweelwerf is gigantisch, een gemeenschap op zich. Dagelijks werken honderden mensen samen om het grootste mobiliteitsproject van Europa te realiseren. Kranen, vrachtwagens en bulldozers doorkruisen de werf soms zeven dagen op zeven. Lantis zet daarom maximaal in op veiligheid. Met maar één ambitie: niet alleen de grootste, maar vooral ook de veiligste werf zijn.

Naar zero arbeidsongevallen

Net zoals bij andere werven, gelden op de Oosterweelwerven specifieke wetten en regels met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn. Maar als bouwheer van de Oosterweelverbinding leggen we de lat nog hoger. Zo willen we het 25 procent beter doen dan de rest van de sector. Om dat streefdoel te halen, ondersteunen we de aannemers bij het veilig uitvoeren van de werken, zoeken we samen naar oplossingen en wisselen we ervaringen uit. Zo gaan we samen voor nul arbeidsongevallen.

  Persmoment Safety my priority
  Persmoment Safety my priority

  Hoe gaan we voor een veilige werf?

  • Alvorens een werf van start kan gaan, maakt de veiligheidscoördinator een veiligheids- en gezondheidsplan op. Hierin staan alle maatregelen om het project op een veilige manier uit te voeren. Wijzigen de risico’s of de manier van werken tijdens de uitvoering? Dan past de veiligheidscoördinator het plan hieraan aan. 
  • Een werf is geen plek om te improviseren. Een goede werkvoorbereiding is cruciaal om heel wat risico’s te voorkomen. Daarom wordt er van elk onderdeel een werkplan opgemaakt. Daarin staat van A tot Z uitgelegd hoe iets zal gebouwd worden. Zowel de veiligheidscoördinator als het HSE-team (Health, Safety & Environment) van Lantis zijn betrokken bij de evaluatie van zo’n werkplan. Het is een kans om kennis en ervaringen van andere werven uit te wisselen. 
  • Merken de veiligheids- en kwaliteitswaarnemers van Lantis tijdens de werken een onveilige situatie op? Dan spreken ze de betrokken personen aan op hun gedrag en informeren de werfleider. Via een app melden ze de onveilige situatie. Zo kan de aannemer de situatie tijdig bijsturen. Maandelijks analyseren we alle meldingen en checken we of er bepaalde tendensen zijn. Zo kan het veiligheidsbeleid hierop inspelen.
  • Tot slot vinden er op de werf regelmatig toolboxmeetings plaats die dieper ingegaan op een bepaald veiligheidsonderwerp. Deze bijeenkomsten spelen in op de vaststellingen die uit de waarnemingen en analyses naar voren zijn gekomen.
  • Gebeurt er toch een ongeval? Dan ondersteunen we de aannemer in het ongevallenonderzoek. Samen bekijken we hoe we herhaling van zo’n ongeval kunnen voorkomen. Die kennis delen we over alle Oosterweelwerven.