Om de Oosterweelverbinding te bouwen, krijgen we als Lantis heel wat middelen van de overheid. En net zoals bij je eigen spaargeld, willen we die middelen ook laten renderen. Op sociaal vlak wel te verstaan. Hoe we dat doen? We vragen aan onze aannemers om mee te werken aan opleidingen en stages met het oog op duurzame tewerkstelling. Daarnaast zetten we graag mee onze schouders onder initiatieven zoals Jobs in de Grote verbinding. Dat is een partnerschap met Stad Antwerpen, VDAB, Talentenwerf, Constructiv en een heel netwerk van organisaties en scholen.

Talentenwerf

Talentenwerf is ontstaan doordat er in binnen de Antwerpse bouwsector een grote nood aan technisch geschoolde arbeiders bestond.  Om mee tegemoet te komen aan die nood, verplicht Lantis de aannemers en onderaannemers van de Oosterweelverbinding om samen te werken met Talentenwerf en zo verschillende vormen van werkplekleren mogelijk te maken. Die opleidingen kunnen bestaan uit:

  • Werfbezoeken over de voortgang van de werven, veiligheid, technieken,…
  • Stages
  • Duaal leren
  • Groepsopleidingen

Voor wie is Talentenwerf? 

De opleidingsprojecten zijn bedoeld voor (langdurig) werkzoekenden, werkenden die zich willen heroriënteren, leerlingen en studenten.
Ondertussen is Talentenwerf voor tal van aannemers uitgegroeid tot een betrouwbare partner in werkplekleren. De aannemers zien in de samenwerking een kans om de toekomstige generatie mee te vormen en een pool aan potentiële werknemers aan de slag te zien op hun werven. 

Jobs in de Grote Verbinding

Talentenwerf maakt deel uit van een groter partnerschap ‘Jobs in De Grote Verbinding’ dat naast partners als Stad Antwerpen, VDAB, Lantis en Constructiv ook een heel netwerk aan organisaties en scholen rond zich verzamelt. Dat partnerschap zet allerlei initiatieven op om nog meer mensen uit de regio te vinden, op te leiden, te laten werkplekleren en duurzaam tewerk te stellen in de bouw. De mensen krijgen op hun beurt de kans om vanop de eerste rij mee te werken aan de werf van de eeuw. Een win-win dus voor alle partijen. 

Jobs in de Grote Verbinding wil en kan  niet alleen tegemoet komen aan de grote acute vraag van de aannemers naar (ervaren) talent, maar wil vooral ook jongeren en werkzoekenden warm maken voor en opleiden tot een job in de bouw. Voor dat laatste is een aanpak op de langere termijn nodig.  
Geen beter uithangbord dan de Oosterweelverbinding. In dit grootse project komen alle facetten van de bouw tot uiting. Het biedt een enorme kans om mensen die werk zoeken te heroriënteren via opleiding en duurzaam tewerk te stellen op de werf. Tegelijkertijd is het een manier om leerlingen te laten zien dat een STEM-richting (Science, Technology, Engineering en Mathematics) je de kans biedt om later mee te bouwen aan de stad van morgen. Zo werken we niet alleen aan een lagere werkloosheid, maar ook aan een duurzame grotere talentenvijver voor de bouwsector.

Gesubsidieerde tewerkstelling

Mensen die minder goed meedraaien op de reguliere arbeidsmarkt, worden op de werf ingezet en kunnen tegelijkertijd de aannemer in een aantal taken ontlasten. Dat gebeurt via gesubsidieerde tewerkstelling, ook wel sociale economie of maatwerk genoemd. De stad, Lantis en de aannemers werken in dat kader verschillende proefprojecten uit. Daarbij wordt er gekeken of deze mensen kunnen ingezet worden op de werven op rechteroever voor o.a. de schoonmaak van werfketen, voertuigen en werfwegen, het recupereren van bouwmaterialen of groenonderhoud. Taken die voor de aannemer tijdrovend zijn, maar die wel bijdragen tot de veiligheid en netheid van de werf en de omgeving. Om dat verder uit te werken zijn de aannemers momenteel in gesprek met verschillende Antwerpse maatwerkbedrijven die zich zullen organiseren in een coöperatieve om zo efficiënt als mogelijk te kunnen inspelen op de noden van de aannemers. De overheid voorziet hiervoor de nodige subsidies om zo sociale inclusie te bevorderen.