[t001_01_main.tpl.php]

Wat wordt het nu eigenlijk?

Dat is een vraag die veel Antwerpenaars zich stellen. Oosterweel is een ambitieus, groot en complex project. Maar wat houdt het nu precies in?

 

De Ring wordt rond

Dankzij enkele belangrijke ingrepen wordt de Ring rondgemaakt. Er komt een nieuwe snelwegtunnel onder de Schelde. Deze verbindt Linkeroever en Rechteroever aan de noordkant van de stad, niet ver van het kerkje van Oosterweel in het zuiden van de haven. Zo ontstaat er rond Antwerpen een extra mogelijkheid om de Schelde te kruisen, naast de Kennedy- en de Liefkenshoektunnel. Via het Oosterweelknooppunt en de Kanaaltunnels onder het Albertkanaal en de dokken wordt de nieuwe Scheldetunnel aangesloten op de Ring.

De Ring gaat er heel anders uitzien

Op sommige plaatsen ‘verdwijnt’ de Ring. Dankzij nieuwe tunnels onder de Schelde, het Amerikadok en het Albertkanaal. Maar ook door delen van de Ring te overkappen of te verdiepen, waardoor ze worden klaargemaakt voor een toekomstige overkapping. Zo ontstaat er veel extra ruimte voor parken, (speel-) pleinen, fietspaden, ... Waar er vandaag nog geen overkappingen gepland zijn, komen er groene bermen die het geluid verminderen en de Ring uit het zicht houden.

Er ontstaat extra ruimte langs de Ring

Bij het ontwerpen is goed nagedacht over de omgeving: hoe maken we meer ruimte vrij, zodat het voor buurtbewoners en passanten aangenamer wordt? Langsheen de Ring leggen we parken aan. Waar de Ring overkapt wordt, ontstaat een zee van ruimte om te wandelen, te spelen, te fietsen en te sporten. ’t Stad en de Antwerpenaar gaan er dus flink op vooruit.

Naast de Ring is er plaats voor andere soorten vervoer

Oosterweel draait niet alleen rond de automobilist. Het project sluit aan bij een bredere reeks noodzakelijke ingrepen gericht op andere vormen van mobiliteit, die duurzamer en bovendien filevrij zijn. We investeren onder meer in 19km fietspaden en bijkomende Park & Rides (waar je bijvoorbeeld overstapt op de tram of stadsfiets). Wie van A naar B wil, zal de auto gemakkelijker kunnen inruilen voor een gezond, veilig en sneller alternatief.

 

[/t001_01_main.tpl.php]