[t001_01_main.tpl.php]

Herinrichting omgeving Schijnpoort gaat van start

15/02/2016

Begin april 2016 starten werken in de omgeving van Schijnpoort. De Noordersingel krijgt eenzelfde straatbeeld als de zuidelijke Singel. De omgeving Groot Schijn wordt heringericht waarbij de waterloop en het Ringfietspad opschuiven richting Ten Eekhovelei. De werken duren ruim 2 jaar en vormen tegelijkertijd een voorbereiding voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

WELKE WERKEN WORDEN UITGEVOERD?

DE ONDERGROND VRIJMAKEN

Op de plaats waar de Oosterweelverbinding later in een sleuf komt te liggen, moeten de nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept worden. Het gaat onder andere over 3 grote waterleidingen van Aqua­fin, de Schijn-Scheldeverbinding en een aantal rioleringen. 

VERNIEUWD RINGFIETSPAD

Het bestaande ­fietspad verschuift‑ richting Ten Eekhove. Het ­fietspad wordt breder, veiliger en krijgt verlichting. Ernaast komt een voetpad van twee meter breed. Het fietspad zal in de toekomst aansluiten op de ­fietsbrug over Schijnpoort en het nieuwe Ringfietspad die samen met de Oosterweelverbinding worden aangelegd. Zo ontstaat een veilige ­fietsroute langs de Ring, die ter hoogte van de IJzerlaan aansluit op de nieuwe ­fietsbrug over het Albertkanaal.

Tijdens de werken die nu starten wordt het Ring­fietspad tijdelijk omgeleid via de Ten Eekhovelei. Deze omleiding sluit vervolgens bij de bocht van tram 5 aan op een tijdelijk fietspad dat via de parking Ten Eekhove uitkomt op de Bisschoppenhoflaan.

NIEUW POMPSTATION VOOR HET GROOT SCHIJN 

Het Groot Schijn verschuift‑ mee met het Ring­fietspad richting de Ten Eekhovelei. De rivier komt in een nieuwe, ecologische bedding te liggen. Aan de bocht van tramlijn 5 komt een nieuw pompstation. Dit pompstation zorgt ervoor dat het Groot Schijn niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren. 

HERAANLEG NOORDERSINGEL 

De Noordersingel tussen de Turnhoutsebaan en de Schijnpoortweg wordt volledig heraangelegd. Er komen, net zoals op de zuidelijke Singel, twee rijstroken in elke richting met een groene middenberm. Aan beide zijden komt een breed fietspad, gescheiden van de rijweg door een groenstrook of vergroende parkeerstrook. Tijdens de werken rijdt verkeer over één rijstrook in elke richting. Voor ­fietsers is er steeds een breed tweerichtings­fietspad aan één kant van de weg. 

Lees meer over de heraanleg van de Noordersingel > 

CONTAINERPARK EN PARKEERGEBOUW LANGS NOORDERSINGEL

De oude gebouwen van de stad en van Lokale Politie Antwerpen aan de Noordersingel, naast het voormalige containerpark van Borgerhout, verdwijnen in de loop van 2016. Op deze plaats komen het nieuwe containerpark én een parkeergebouw. 

Lees meer over het parkeergebouw > 

Lees meer over de afbraak van het voormalige containerpark en de bouw van het nieuwe containerpark >

FASERING VAN DE WERKEN

De werken in omgeving Schijnpoort brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Momenteel werken opdrachtgever en aannemer aan een definitieve planning, waarbij verkeer zo weinig mogelijk wordt verstoord en de omgeving van de Ten Eekhovelei zo min mogelijk overlast ondervindt. Zodra de detailplanning bekend is, kan je die op deze website terugvinden.

OMGEVING SCHIJNPOORT NA DE HUIDIGE WERKEN

De zone tussen de Ten Eekhovelei en de nieuwe bedding van het Groot Schijn wordt aan het einde van deze werken definitief ingericht. Het gaat onder andere over de aanplant van een groene rand langs de bebouwing en de herinrichting van de inkomzone. De zone tussen de nieuwe bedding van het Groot Schijn en de Ring kan wel nog gebruikt worden tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding.

OMGEVING SCHIJNPOORT NA DE AANLEG VAN DE OOSTERWEELVERBINDING

De werken die begin april starten maken het mogelijk dat de Ring ter hoogte van Deurne en Borgerhout straks in een sleuf wordt gelegd en dat het viaduct van Merksem kan worden afgebroken. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van deze buurt. Tegelijk ontstaat ruimte voor de bouw van het nieuwe op- en afrittencomplex ten zuiden van Schijnpoort. Aan het Sportpaleis wordt een stukje van de Ring overkapt en ontstaat een nieuw stedelijk plein. Fietsers en voetgangers kunnen straks via een nieuwe fietsbrug en passerelle over de Schijnpoortweg en hebben zo een veilige verbinding tussen Spoor Oost, het Ringfietspad en het Sportpaleis.

Infomoment op 8 maart

Op dinsdag 8 maart kan je in buurthuis Dinamo (Ten Eekhovelei 337, Deurne) terecht met al jouw vragen over de werken die de omgeving voorbereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Je kan er de plannen bekijken. Kom zeker eens langs. Je kan vrij binnenwandelen tussen 16u en 20u.


Singel Noord

Samen met de heraanleg van de Noordersingel worden ook verschillende andere werven gepland in de omgeving van de Singel Noord tussen Noorderlaan en Stenenbrug. Dit betekent dat er de komende jaren heel wat omleidingen en nieuwe tijdelijke verkeerssituaties zullen zijn.

Lees meer over de geplande projecten rond Singel Noord >

[/t001_01_main.tpl.php]