De Kanaaltunnels verbinden de Ring met het Oosterweelknooppunt in de zuidelijke haven. Wie naar de haven moet, hoeft de Ring dus niet meer te verlaten in Merksem of Deurne maar kan via de Kanaaltunnels doorrijden tot aan het Noordkasteel.

We bouwen de tunnels over het hele tracé langs de zuidelijke kade van het Albertkanaal. Vooraleer we hiermee kunnen starten, moeten we ter hoogte van Straatsburgdok-Zuidkaai water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de werken.

De kabels en leidingen worden uit het water gehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd.

kanaaltunnels liggend

Tijdslijn

Juni 2022

De voorbereidende werken starten 20 juni 2022 met de plaatsing van de werfinrichting op het Mexico-eiland. Op 4 juli worden de werfketen geplaatst. 

Augustus 2022 - juni 2023

De werken zijn uitgesteld tot eind augustus. We updaten de website van zodra meer details bekend zijn over de bereikbaarheid van de bedrijven op Mexico eiland. 

Bereikbaarheid Straatsburgdok-Zuidkaai

K&L SBB

Hinder voor bedrijven

Update: de werken zijn uitgesteld tot eind augustus. We updaten de website van zodra meer details bekend zijn. 

Straatsburgdok-Zuidkaai is vanaf  augustus 2022 gedurende 10 maanden onderbroken onder de Straatsburgbrug. Alle bedrijven op het Mexico-eiland blijven echter bereikbaar via de Kambalastraat, Houtdok-Noordkaai en de Merantisstraat.  

Parking

De parking langs Straatsburgdok-Zuidkaai blijft bereikbaar via de Kambalastraat, Houtdok-Noordkaai en de Merantisstraat.    

De parking van DHL en Sligro wordt maximaal gevrijwaard en slechts gedurende een korte periode onderbroken.   

De officiële toegang tot parking Straatsburg net ten westen van Straatsburgbrug is niet toegankelijk tijdens de werken. Deze parking blijft echter bereikbaar via de gemeenschappelijke ingang met de parking van het Pomphuis.