[t001_01_main.tpl.php]

Zo richtten we de Noordersingel en omgeving Groot Schijn opnieuw in

06/03/2020

In 2016 startten we met één van de belangrijkste voorbereidende werven voor de Oosterweelverbinding: de heraanleg van de Noordersingel en omgeving Groot Schijn. De Noordersingel kreeg hetzelfde profiel als de Zuidersingel. Tegelijkertijd verlegden we het Groot Schijn en voerden we verschillende ingrijpende nutswerken uit. Dat deden we om bij de bouw van de Oosterweelverbinding de Ring in een sleuf te kunnen leggen en het viaduct van Merksem af te breken. Op die manier verbeteren we de leefbaarheid van deze buurt.

Noordersingel

Het wegprofiel van de Zuidersingel werd doorgetrokken naar de Noordersingel. Autoverkeer kreeg twee rijstroken in beide richtingen. Fietsers rijden voortaan langs weerszijden van de Singel over een breed fietspad, afgescheiden van het autoverkeer door een groenstrook of vergroende parkeerstrook. Het kruispunt ter hoogte van het oude containerpark van Borgerhout werd volledig heraangelegd.

Groot Schijn

In de omgeving van het Groot Schijn stonden er heel wat werken op het programma. Die waren nodig om de Ring later in een sleuf te kunnen aanleggen en het Merksemse viaduct af te breken. Eerst en vooral diende de ondergrond - waar later de Ring gebouwd wordt - vrijgemaakt te worden. Verschillende nutsleidingen en afwateringsbuizen werden daarom verplaatst en verdiept. Het Ringfietspad kreeg een nieuwe locatie en werd breder en veiliger gemaakt. Later zal dit fietspad ook aansluiten op de fietsbrug over Schijnpoort en het nieuwe Ringfietspad dat samen met de Oosterweelverbinding wordt aangelegd.

Het Groot Schijn verschoof mee met het Ringfietspad richting de Ten Eekhovelei. Dat was nodig omdat met de verdieping van de R1, de rivier niet langer de Ring kon kruisen. De rivier loopt nu in een ecologische bedding evenwijdig met de Ring en takt zo aan op het Albertkanaal. Een nieuw pompstation moet ervoor zorgen dat de rivier niet overstroomt en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren.

Bekijk hier het overzicht van alle voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding.

[/t001_01_main.tpl.php]