[t001_01_main.tpl.php]

Werken naast de afrit Deurne aan het Sportpaleis

21/09/2017

Aan de afrit Deurne wordt in de berm tussen de afrit en de Antwerpse Ring een bouwput gegraven. Om voldoende ruimte te hebben voor deze werken, is de afrit plaatselijk over een lengte van 50 meter naar rechts verschoven. 

Het aantal rij- en afslagstroken blijft zo gelijk. Deze tijdelijke verschuiving van de afrit blijft 7 maanden behouden.

De bouwput dient om onder de afrit een riolering richting het waterzuiveringsstation te maken. Normaal had de bouwput volledig in de berm van de afrit moeten liggen. Helaas bleken de gegevens over de exacte ligging van de Schijnkokers niet te kloppen. Zij liggen hier 4 meter noordelijker dan wat de plannen aangaven. Daarom had de aannemer plaatselijk de twee linkse afslagstroken als werfzone nodig. 

Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, werden naast de afrit over een lengte van 50 meter, 2 bijkomende tijdelijke rijstroken voorzien. Zo blijft de capaciteit van de afrit ongewijzigd.

Waarom zijn deze werken nodig?

In de omgeving van Schijnpoort worden alle nuts- en waterleidingen, zoals rioleringen, dieper gelegd als voorbereiding op de aanleg van de Oosterweelverbinding. Hierbij wordt de Ring hier verdiept aangelegd in tunnels en sleuf zodat het Viaduct van Merksem kan afgebroken worden. 

[/t001_01_main.tpl.php]