[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn die werken aan de spoorlijnen langs de Ring?

28/03/2019

Aan weerzijden van het Albertkanaal in Antwerpen wordt hard gewerkt aan de spoorlijnen langs de Ring. Wat gebeurt daar precies en hoe ver staan deze werken?

Er lopen 3 spoorlijnen tussen Antwerpen en Luchtbal. Aan het Albertkanaal zijn er 3 spoorbruggen die de oversteek van het kanaal mogelijk maken. Verder van het kanaal weg, gaan deze bruggen over in massieve bermen waarop de treinsporen liggen.

Bij de bouw van de Oosterweelverbindingen sluiten nieuwe tunnels, de Kanaaltunnels, aan op de Ring van Antwerpen (R1). Deze tunnels zullen de spoorwegbermen dwarsen, dit zowel ten noorden, als ten zuiden van het Albertkanaal.

Om de Kanaaltunnels onder de spoorwegbermen te kunnen bouwen, moeten de bermen uitgehold kunnen worden. Daarom worden de sporen op de berm nu voorzien van een trogbrug. Zo kan bij de bouw van de Kanaaltunnels de berm onder de trogbrug uitgegraven worden en blijft treinverkeer gevrijwaard van hinder.

Welke werken gebeuren nu?

Omdat de Kanaaltunnels de sporen dwarsen op de 2 plaatsen, zijn er in totaal 6 nieuwe trogbruggen nodig. Drie aan de noordzijde en drie aan de zuidzijde van het Albertkanaal.
Sinds de start van de werken in september 2018, zijn er naast de 2 buitenste spoorlijnen 4 verhoogde werkplatforms gebouwd. Op deze werkplatforms worden nu de betonnen trogbruggen gebouwd. Eens de trogbruggen klaar zijn, worden deze één voor één onder de sporen geschoven. De bruggen komen op kokerpalen te liggen die in de spoorbermen geschroefd worden.
De twee middelste bruggen worden meteen onder de sporen gebouwd, omdat er in het midden geen ruimte is om een werkplatform te bouwen. Hierdoor zal de middelste spoorlijn 6 maanden uit dienst zijn.

Wat moet er nog gebeuren?

  • De eerste van de vier trogbruggen is zo goed als klaar, bevindt zich aan de kant van de Ring, ten noorden van het kanaal. De brug wordt met Pasen op zijn plaats geschoven.
  • De twee bruggen aan de zijde van de Noorderlaan, worden afgewerkt tegen het begin van juni en worden daarna onder de sporen ingeschoven.
  • Eind juni is het de beurt aan de tweede brug, aan de kant van de Ring, deze keer aan de zuidzijde van het kanaal. 
  • Nadien beginnen de werken aan de middelste spoorlijn voor de laatste 2 trogbruggen. Deze werken duren dan tot het einde van 2019.

Tijdens de hoofdwerken van Oosterweel worden de spoorbermen onder de trogbruggen uitgehold, om er ruimte te creëren voor de bouw van de Kanaaltunnels.

 

[/t001_01_main.tpl.php]