[t001_01_main.tpl.php]

Vraag van de week: Waarom breken we de SAMGA-gebouwen af?

12/02/2020

Op maandag 10 februari startte de aannemer met de afbraak van drie SAMGA-gebouwen. Waarom is dit nodig en waarom nu? Dat is onze vraag van de week.

Om de Antwerpse Ring te kunnen sluiten wordt een verbinding aangelegd tussen Merksem en het knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Deze nieuwe infrastructuur zal grotendeels in tunnels en deels op verdiepte wegen worden aangelegd. De drie af te breken SAMGA-gebouwen bevinden zich op een belangrijke plek op het tracé van de Oosterweelverbinding. Hier zal de Oosterweelknoop worden gerealiseerd, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de nieuwe Scheldetunnel of de Kanaaltunnels richting de huidige R1.

We breken de gebouwen nu af omdat het SAMGA-gebouw uit 1895, het enige dat bewaard blijft, de thuisbasis is geworden van een kolonie beschermde huiszwaluwen. Het broedseizoen van deze zwaluw loopt van april tot september. De afbraak van de lage hangar die grenst aan de oude silo en het kantoorgebouw iets verderop moeten dus klaar zijn voor de huiszwaluw begin april uit Afrika terugkeert.

Wist jij dat de huiszwaluw zijn nesten met modder maakt? Dat hij honkvast is, en elk jaar naar hetzelfde nest terug keert? Dat hij beschermd is omdat onder meer zijn favoriete voedsel, insecten, steeds minder voorkomt?


De nesten van de huiszwaluw zijn - net als de zwaluw zelf - beschermd. Wanneer een nest naar beneden valt, wordt het vervangen door een variant in kunststof. De zwaluwen keren telkens terug naar dezelfde locatie, onafhankelijk of het hun originele nest is of een nest in kunststof.


Beeld van de toekomstige Oosterweelknoop (bovenaan de foto) en een nieuwe stedelijke omgeving ter hoogte van betonnen graansilo van SAMGA (onderaan de foto)

[/t001_01_main.tpl.php]