[t001_01_main.tpl.php]

Voortgang Oosterweel-tracé op agenda Vlaams Parlement

22/02/2018

Op 22 februari wordt, naar aanleiding van de jaarlijkse voortgangsrapportage, de vooruitgang van de projecten van het Toekomstverbond besproken in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Op 22 februari 2018 informeert de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement voor de tweede keer over de vooruitgang van de projecten van het Toekomstverbond

Lees meer over het Toekomstverbond >

Tijdens deze jaarlijkse rapportage geven de verschillende betrokken overheidsinstanties, maar ook de overkappingsintendant, tekst en uitleg bij de projecten of trajecten die zij in opdracht van de Vlaamse Regering beheren. De focus ligt daarbij op de belangrijkste realisaties en mijlpalen sinds de vorige zitting.

Een van de projecten op de agenda is de Oosterweelverbinding. Daarbij wordt onder andere stilgestaan bij de stand van zaken van de verschillende deelprojecten, de voorbereidende werken, de financiering en de planning van het Oosterweelproject.  

De drie hoogtepunten van de voorbije zes maanden in een notendop:

  • Midden augustus sloten het Vlaamse Gewest, de gemeente Zwijndrecht en de andere betrokkenen van het Toekomstverbond een samenwerkingsakkoord rond de engagementen bij de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Een bijkomend geluidsproject moet de leefbaarheid in Zwijndrecht sterk verbeteren. Zwijndrecht werd ook meegenomen in de overkappingswedstrijd onder leiding van de intendant.
  • Midden december werd de bouwvergunning afgeleverd voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.
  • Op 8 februari 2018 staken Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts en de andere partners van het Toekomstverbond de eerste schop in de grond voor deze werken.

De koepelzaal van het Vlaams Parlement (Foto: Stefan De Wilde voor het Vlaams Parlement)

[/t001_01_main.tpl.php]