[t001_01_main.tpl.php]

Vissen verhuisd naar nieuwe Schijnbedding

06/07/2018

Nu het Groot Schijn een nieuwe bedding heeft, is het tijd om de oude bedding te dempen. Alvorens hiermee te starten, werd de oude bedding eerst afgevist. Dit om te vermijden dat achtergebleven vissen hier hun zeemansgraf zouden vinden.

Sinds 2 juni is de nieuwe bedding van het Groot Schijn in gebruik genomen.  De oude bedding was hierdoor niet langer verbonden met de rest van het Groot Schijn. Helaas betekende dit ook dat de vissen die zich nog in het stukje oude bedding bevonden, geen kant meer uit konden. Bij het dempen van de oude bedding, zouden de vissen bovendien bedolven geraken onder tonnen aarde.

Om dit te voorkomen, heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel “vissenredders” ingeschakeld. Zij vingen de aanwezige vissen met netten waarna ze werden overgeladen in een bassin. Dat bassin werd vervolgens met een kraan naar de stroomopwaartse zijde van het visvriendelijke pompgebouw gebracht. Daar werden de vissen veilig en wel in het Groot Schijn vrijgelaten.

Van aal tot zeelt

Tijdens het afvissen werden voornamelijk karpers gevangen. Een 70-tal exemplaren werden uit het water gehaald. Daarnaast werden ook 40 brasems, 26 giebels, een tiental snoekjes en zeelten, enkele roofbleien, windes en voornen gered.

Ook een eenzame koi, een sierkarper, kwam in de netten terecht.

Andere vissoorten die tijdens hun trekseizoen in het Schijn voorkomen, zijn onder meer aal of paling en stekelbaars.


De gevangen vissen kwamen tijdelijk in een bassin terecht.
[/t001_01_main.tpl.php]