Render oosterweel

Vaartkaai drie weken dicht voor voorbereidende werken

Vanaf maandag 29 november tot en met maandag 20 december is de Vaartkaai in Merksem afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen IJskelder en de Bredabaan. In deze periode worden op verschillende locaties proefsleuven gemaakt.  Fietsers en voetgangers kunnen de werf veilig passeren via het jaagpad. 

Image
tekengebied1vaartkaai.png

Rij jij met de auto vanuit Schoten richting Straatsburgdok-Noordkaai? 

Dan verlaat je de Vaartkaai ter hoogte van de Bredastraat en volg je een omleiding via de Ingenieur Menneslaan naar de Groenendaallaan. Via de ventweg van de Noorderlaan bereik je Straatburgdok-Noordkaai. 

Rij jij met de auto vanuit Straatburgdok-Noordkaai richting Schoten? 

Dan verlaat je de Noordkaai via de Kotterstraat en volg je een omleiding via de Groenendaallaan naar Ingenieur Menneslaan. Ter hoogte van de Bredastraat kan je de Vaartkaai oprijden richting Schoten. 

IJskelder en de bedrijven blijven steeds bereikbaar tijdens de werken, afhankelijk van de fase zal dit via de Bredabaan of via de Kotterstraat zijn. 

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen de werf veilig passeren via het jaagpad. In de week van 13/12 is de fietsoversteek naar de fietsbrug over het Albertkanaal tijdelijk afgesloten, fietser volgen een omleiding via de Ingenieur Menneslaan en Blijvoort.

Proefsleuven 

De aannemer maakt op verschillende plekken in de Vaartkaai proefsleuven. Zo kan hij de locaties van de kabels en leidingen exact bepalen en verhinderen we dat de hoofdwerken bijkomende vertragingen oplopen. 

Gerelateerd nieuws