[t001_01_main.tpl.php]

Start archeologisch vooronderzoek naar restanten fort Piémontel en Noordkasteel

17/11/2017

Op maandag 20 november start aan het Noordkasteel een archeologisch onderzoek. Archeologen van de stad Antwerpen zoeken er gedurende twee maanden naar restanten van het Noordkasteel en het oudere fort Piémontel. 

Dit onderzoek vormt een voorbereiding op de bouw van de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt op deze locatie.

Voorafgaand aan de werken voor de Oosterweelverbinding, wordt onderzoek gedaan naar waardevolle archeologische resten op het tracé. Een dergelijk onderzoek start met een vooronderzoek. Hierbij worden steekproefsgewijs opgravingen uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten van dit vooronderzoek, wordt bij de hoofdwerken een uitgebreider archeologisch onderzoek ingepland.

Tijdens het vooronderzoek dat maandag start, worden verschillende sleuven gegraven ter hoogte van het Noordkasteel, dat gelegen is aan de buitenbocht van de Schelde ten noorden van het historisch centrum. De sleuven zijn gemiddeld 20 m² tot 100 m² groot en 4 meter diep.

Twee forten

Het onderzoek spitst zich enerzijds toe op het Noordkasteel, dat deel uitmaakte van de 19de-eeuwse Brialmontomwalling en waarvan er bovengronds nog enkele resten zichtbaar zijn, zoals een deel van de caponnière (overdekte uitbouw met schietgaten) en de wal.
Anderzijds wordt het oudere fort Piémontel onderzocht, dat tussen de Schelde en de huidige kerk van Oosterweel lag. Dit fort werd vernoemd naar don Emmanuel de Piémontel de Ferie, de gouverneur van het kasteel (citadel) van Antwerpen die in 1632 tijdens de Tachtigjarige oorlog de opdracht gaf om het fort te bouwen. Na 1782 werd het fort afgebroken door keizer Jozef II en werden de grachten gedempt.

Geen hinder voor verkeer

Doordat de sleuven naast de rijweg en naast de fiets- en wandelpaden worden gegraven, is er geen hinder voor passanten. Er worden ook geen bomen gerooid voor dit onderzoek.
 

Scheldetunnel en Oosterweelknoop

Dit vooronderzoek is nuttig voor de bouw van het Oosterweelknooppunt en de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding. Door op voorhand het archeologisch onderzoek uit te voeren, wordt verantwoord omgegaan met het historisch erfgoed en worden vertragingen tijdens de werken vermeden.
De eigenlijke werken aan de Scheldetunnel en het Oosterweelknooppunt starten volgens de huidige planning in 2019. 

[/t001_01_main.tpl.php]