[t001_01_main.tpl.php]

Start aanleg leidingenkoker onder de Antwerpse Ring

04/03/2016

Vanaf midden april start de bouw van een nieuwe leidingenkoker onder de Ring, evenwijdig met de Groenendaallaan. Dankzij de nieuwe koker komen de leidingen dieper in de grond, zodat bij de bouw van Oosterweel het viaduct van Merksem kan vervangen worden door een sleuf. De werken zullen ongeveer 15 maanden duren en brengen nauwelijks hinder met zich mee.

Welke werken worden er uitgevoerd?

Eerst worden 2 grote putten gegraven aan weerszijden van de Ring. Vervolgens worden buizen vanuit de eerste put onder de Ring doorgeperst tot aan de tweede put. Daarna wordt de koker afgewerkt, worden de nutsleidingen in de nieuwe koker gelegd en aangesloten.

De eerste put komt aan de zijde van Merksem, tussen de Ring en de op- en afrit bij McDonalds. Deze put heeft een diameter van 15 meter. De tweede put komt aan de overzijde van de Ring, maar dan tussen de spoorlijn en de afrit van de Ring. Deze put heeft een diameter van 10 meter.

De twee cirkels en stippellijn duiden de twee bouwputten en de leidingenkoker aan.

Waarom worden deze werken uitgevoerd?

Onder het viaduct van Merksem kruisen verschillende nutsleidingen de Ring. Bij de werken aan de Oosterweelverbinding wordt het viaduct afgebroken en vervangen door sleuven en tunnels. Hierdoor zal de leefbaarheid verbeteren voor deze buurt. De nutsleidingen liggen vandaag onvoldoende diep en dus in de weg van de toekomstige sleuf. Daarom wordt een nieuwe leidingenkoker gebouwd die een stuk dieper ligt. Op die manier kan bij de aanleg van Oosterweel de sleuf gebouwd worden zonder dat de nutsleidingen op deze plaats kunnen beschadigd worden. 

Welke hinder wordt er verwacht?

Doordat de werken hoofdzakelijk buiten de rijweg gebeuren, is er nauwelijks hinder voor het verkeer. Gedurende 3 maanden wordt de afrit van de Ring, vanuit richting Nederland, tijdelijk een beetje verlegd. Zo wordt het verkeer niet gehinderd.

Ook voor de buurtbewoners in Merksem en Luchtbal zal de hinder van de werken minimaal zijn.

[/t001_01_main.tpl.php]