[t001_01_main.tpl.php]

Start aanleg leidingenkoker langs de Groenendaallaan

04/03/2016

Vanaf midden april start de bouw van een nieuwe leidingenkoker onder Ring, evenwijdig met de Groenendaallaan. De nieuwe koker legt de leidingen dieper in de grond, zodat het viaduct van Merksem er later vervangen kan worden door een sleuf. De werken zullen ongeveer 15 maanden duren en brengen nauwelijks hinder met zich mee.

Welke werken worden er uitgevoerd?

De nieuwe leidingenkoker onder de Ring wordt gebouwd door 2 grote putten te graven aan de weerszijden van de Ring. Vervolgens worden buizen vanuit de eerste put onder de Ring door geperst tot aan de tweede put. Daarna wordt de koker afgewerkt en worden de nutsleidingen in de nieuwe koker gelegd en aangesloten.

De eerste put komt aan de zijde van Merksem, ten noorden van de Groenendaallaan, tussen de Ring en de op- en afrit bij McDonalds. Deze put heeft een diameter van 15 meter. De tweede put komt ook ten noorden van de Groenendaallaan, maar dan tussen de spoorlijn en afrit van de Ring. Deze put heeft een diameter van 10 meter.
De twee cirkels en stippellijn duiden de twee bouwputten en de leidingenkoker aan.

Waarom worden deze werken uitgevoerd?

Onder het viaduct van Merksem kruisen verschillende nutsleidingen de Ring. Bij de werken aan de Oosterweelverbinding wordt het viaduct afgebroken en vervangen door sleuven en tunnels. De nutsleidingen liggen vandaag niet diep genoeg en liggen dus in de weg van de sleuf. Daarom wordt een nieuwe leidingenkoker gebouwd, die een stuk dieper ligt en worden de nutsleidingen in de koker ondergebracht. Op die manier kunnen die nutsleidingen ook niet beschadigd worden tijdens de bouw van de sleuf.

Welke hinder wordt er verwacht?

De werken gebeuren voornamelijk buiten de rijweg, dus hinder voor verkeer is er nauwelijks. Gedurende 3 maanden wordt de afrit van de Ring, vanuit richting Nederland, tijdelijk omgelegd, zodat het verkeer niet gehinderd wordt.

Ook voor de buurtbewoners in Merksem en Luchtbal zal de hinder van de werken minimaal zijn.

[/t001_01_main.tpl.php]