[t001_01_main.tpl.php]

Delen spoorlijnen tussen Luchtbal en Antwerpen krijgen extra versteviging voor bouw Kanaaltunnels

12/06/2018

Aan beide kanten van het Albertkanaal worden de spoorlijnen tussen Luchtbal en Antwerpen voorzien van een trogbrug. Deze versteviging is nodig ter voorbereiding van de bouw van de Kanaaltunnels van de Oosterweelverbinding. 

Welke werken worden er uitgevoerd?

Over het Albertkanaal lopen er momenteel 3 spoorlijnen tussen Luchtbal en Antwerpen. 

Bestaande spoorbrug over het Albertkanaal (foto: Infrabel, 2012)

Deze drie spoorlijnen dienen aan weerszijden van het Albertkanaal een versteviging te krijgen onder de vorm van een spoorbrug. Een trogbrug om precies te zijn. Het gaat dus om de plaatsing van in totaal zes spoorbruggen. 

Aan de noordzijde van het Albertkanaal bevindt de werfzone zich op de spoowergberm ten noorden van de Vaartkaai en tussen de busstelplaats van de Lijn en de Ring. Aan de zuidzijde vinden de werken op de spoorwegberm tussen de Bredastraat en de Ring plaats.

(Legende luchtfoto: De werfzones zijn in het geel omcirckeld. De dikke zwarte strepen tonen de ligging van de toekomstige Oosterweeltunnels.)

Aan het begin van de werken worden palen in de bermen geschroefd. Deze palen zullen de nieuwe spoorbruggen dragen.

De verstevigingen van de twee buitenste spoorlijnen worden naast de bermen gebouwd. Later worden ze er tijdens een lang weekend ingeschoven op de plaats van de huidige sporen. Op deze manier wordt het treinverkeer zo min mogelijk gehinderd. Voor de verstevigingen van de middelste spoorlijn, dienen de rails wel gedurende een half jaar onderbroken te worden omdat deze niet naast de spoorwegbermen kunnen worden gebouwd. 

De werken zijn gestart op 6 augustus en duren 19 maanden.

Waarom zijn deze werken nodig?

De bestaande spoorwegbermen worden verstevigd aan weerszijden van het Albertkanaal met bruggen, omdat deze bermen voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding uitgehold zullen worden. De ruimte onder de verstevigingen zal dan vrijgemaakt worden, om er de Kanaaltunnels te kunnen bouwen.

Deze Kanaaltunnels zullen de Ring verbinden met het Oosterweelknooppunt en via de Scheldetunnel de ring vervolledigen. 

[/t001_01_main.tpl.php]