[t001_01_main.tpl.php]

Spoorlijn verder voorbereid voor bouw Kanaaltunnels

28/05/2019

Tijdens het pinksterweekend worden de volgende twee van de vier bruggen ingeschoven onder de spoorlijn L25 tussen Luchtbal en Antwerpen. Hierdoor zal de Vaartkaai van vrijdagnacht tot en met dinsdagnacht afgesloten zijn voor het verkeer en wordt ook een deel van de Bredastraat tijdelijk geknipt. 

De werken zijn een voorbereiding op de bouw van de Kanaaltunnels van de Oosterweelverbinding. 

Met Pasen werd al een eerste trogbrug onder spoorlijn L27A geschoven. Tijdens het pinksterweekend zijn de volgende 2 bruggen aan de beurt. Hierdoor zal van 8 tot en met 10 juni geen spoorverkeer ter hoogte van het Albertkanaal mogelijk zijn op de lijn L25. Het spoorverkeer zal worden omgeleid via de andere spoorlijnen, waardoor de hinder voor het spoor beperkt blijft.

Waarom gebeuren deze werken?

De activiteiten aan de spoorwegbermen maken deel uit van de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Onder de spoorwegbermen worden later de Kanaaltunnels aangelegd. Deze tunnels liggen op de bodem van het Albertkanaal. Samen met de nieuwe Scheldetunnel van de Oosterweelverbinding vervolledigen ze de Ring van Antwerpen in het noorden. Op die manier kan het verkeer beter gespreid worden en daalt de verkeersdruk bij de overbelaste zuidelijke Ring en de Kennedytunnel.

Lees meer over de Kanaaltunnels >

De Kanaaltunnels worden met de ‘cut-and-cover’-methode gebouwd. Daarbij wordt eerst een waterdichte kuip gemaakt waarin een grote sleuf gegraven wordt. In die sleuf wordt onderaan de tunnel gebouwd, om daarna de ruimte erboven weer op te vullen.
Het ondergraven van de spoorwegbermen zou de stabiliteit in gevaar brengen. Daarom worden ze vandaag reeds deels vervangen door 6 spoorbruggen om zo de toekomstige graafoperatie mogelijk te maken.

Wat gebeurt er precies?

De voorbije maanden is er vlak naast de personenspoorlijn L25 aan elke zijde van het Albertkanaal een nieuwe betonnen brug van ca 60 meter lang en 3680 ton zwaar gebouwd. Tijdens het pinksterweekend worden over dezelfde afstand de sporen verwijderd, tillen vijzels de nieuwe brug op en schuiven ze die op de plaats van de verwijderde sporen. Daarna worden de sporen op de nieuwe brug gelegd. Om de nieuwe brug te ondersteunen, werden vooraf kokerpalen geplaatst. Eens de bruggen stabiel zijn en de sporen gelegd zijn, wordt dinsdagochtend het spoorverkeer weer hervat.

Eind juni staan dezelfde werken gepland voor de brug aan lijn 27A ten zuiden van het Albertkanaal (zie afbeelding). Nadien volgen de bruggen van lijn 12. Deze worden niet ingeschoven, maar ter plekke gebouwd. Deze spoorlijn zal daardoor zes maanden buiten dienst zijn. Het reizigersverkeer wordt dan opgevangen door de andere 2 spoorlijnen, waardoor er geen hinder zal zijn voor dit verkeer.

Inschuiving van de eerste brug tijdens het paasweekend

Gevolgen voor het verkeer

Het internationale personentreinverkeer dat normaal over lijn 25 rijdt, wordt omgeleid met beperkte hinder tot gevolg.
Om de inschuifoperatie uit te kunnen voeren, is er extra ruimte nodig. Daarom worden de straten langs de werfzones tijdelijk afgesloten:

  • De Vaartkaai zal aan het Albertkanaal van vrijdagochtend 7 juni 0u01 tot en met dinsdagnacht 11 juni 23u59 afgesloten zijn voor alle verkeer. Het wegverkeer wordt omgeleid via de ing. Menneslaan en Groenendaallaan. Fietsers en voetgangers volgen de omleiding via de Campiniastraat en de Groenendaallaan.
    Bekijk hier de omleiding op kaart >
  • Een deel van de Bredastraat zal afgesloten zijn van vrijdagmorgen 7 juni om 8.00 uur tot en met dinsdagmorgen 11 juni om 6.00 uur. Het verkeer wordt er omgeleid via de parallelweg langs de IJzerlaan. Binnen de afgesloten zone zijn de voetpaden wel toegankelijk.
    Bekijk hier de omleiding op kaart >

Inschuifoperatie in beeld

Met Pasen werd de eerste van de vier trogbruggen ingeschoven. Herbekijk hier het spectaculaire verloop:

 

[/t001_01_main.tpl.php]