Render oosterweel

Sonderingswerken aan Noordkasteel in september

wo, 24/08/2022 - 11:00

Begin september starten we aan het Noordkasteel met sonderingen voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Deze sonderingen zijn nodig om het ontwerp van de Oosterweelknoop verder te verfijnen. Om deze werken veilig uit te kunnen voeren, wordt het fietspad langs de Oosterweelsteenweg lokaal afgesloten. De fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg sluiten we definitief af. Fietsers rijden in beide richtingen over de oude busbaan, de rechtse rijstrook richting Royerssluis.

Ook de bouw van het Oosterweelknooppunt wordt momenteel volop voorbereid. Eind augustus/begin september starten we aan het Noordkasteel met voorbereidend onderzoek. Aan de hand van sonderingen willen we een beter zicht krijgen op de samenstelling van de ondergrond. Dat is belangrijk om het ontwerp van de hoofdwerken verder te verfijnen. Om deze sonderingen te kunnen uitvoeren wordt een deel van de bomen hier gekapt.

Wat is de hinder van deze sonderingen?

Fiets je normaal langs de Oosterweelsteenweg tussen de Kastelweg en Royerssluis? Dan verandert de situatie voor jou:

  • Het fietspad langs de Oosterweelsteenweg wordt afgesloten tussen de Hogere Zeevaartschool en de splitsing naar de fietstunnel. Vandaag rijden fietsers hier al deels over de oude busbaan. Dat wordt een stuk verlengd, zodat je in beide richtingen vlot voorbij de werken kan fietsen;
  • De fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg wordt definitief afgesloten. We leiden om via de zuidelijke rijbaan/busbaan van de Oosterweelsteenweg en de beveiligde fietsoversteken aan het kruispunt met de Kastelweg.

Sonderingen Noordkasteel - fase 2 eind augustus

Voorbereidende werken Oosterweelknoop vanaf najaar

Deze sonderingen zijn de aftrap van de grote voorbereidende werken voor de bouw van het Oosterweelknooppunt én een regelmatig wisselende verkeerssituatie op de Oosterweelsteenweg. Zo gaan we:

  • Heel wat kabels en leidingen verleggen;
  • Het ballastbed (de steenslag) van de oude treinsporen afvoeren;
  • Het laatste deel van de bomen rooien die voor de hoofdwerken moeten verdwijnen;
  • De Oosterweelsteenweg en het bijhorende fietspad verleggen;
  • Werfwegen aanleggen;
  • Enz.

Verkeer kan in beide richtingen steeds de werken passeren, maar rijdt vaak wisselend op de noord- of zuidelijke rijbaan. Ook voor fietsers verandert de situatie regelmatig. Houd dus goed de verkeersborden in de gaten.

Essentiële schakel voor de ontsluiting van de Antwerpse haven 

Aan het Noordkasteel, ter hoogte van het kerkje van Oosterweel, komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee is het een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring, het weren van havenverkeer uit de stad en het ontsluiten van de haven en het Eilandje.

Bekijk hier het toekomstbeeld

Toekomstbeeld Oosterweelknoop (1)

Gerelateerd nieuws