[t001_01_main.tpl.php]

Slopen en saneren om tracé bouwklaar te maken

09/03/2020

De afgelopen jaren werden er voor de Oosterweelverbinding verschillende panden gesloopt en gronden gesaneerd. Dat was nodig om het terrein waar de verbinding komt bouwklaar te maken. Zo verliezen we geen tijd tijdens de eigenlijke bouw van het tracé.

De gesloopte panden bevinden zich langsheen het hele tracé van de Oosterweelverbinding. De sloop ging vaak gepaard met het saneren van de terreinen. De sanering die daarbij het meest in het oog springt is die van het Lobroekdok, tussen de Slachthuislaan en de Ring. Maar liefst 180 000 m³ vervuild slib werd daar gebaggerd. Door het sterk vervuilde dok te saneren, wordt de vervuiling niet verder verspreid. Op die manier draagt de Oosterweelverbinding bij aan een gezondere leefomgeving.

Momenteel is Lantis volop bezig met de afbraak van een deel van de SAMGA-gebouwen. Die bevinden zich in de zone van de toekomstige Oosterweelknoop, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de nieuwe Scheldetunnel of de Kanaaltunnels richting de huidige R1. 

[/t001_01_main.tpl.php]