[t001_01_main.tpl.php]

Scheldetunnel wordt in Zeebrugge gebouwd

11/12/2018

De nieuwe tunnel van de Oosterweelverbinding die in Antwerpen de twee Scheldeoevers met elkaar zal verbinden komt uit Zeebrugge. Daar in de haven wordt een tijdelijk bouwdok uitgegraven waarin de tunnelelementen gemaakt zullen worden. Sleep- en duwboten brengen daarna de tunnelelementen via de Noordzee naar juiste locatie in de Schelde.  

Volgend jaar start in de haven van Zeebrugge de aanleg van een tijdelijk bouwdok. Op de hoek van het Boudewijnkanaal met het Verbindingsdok wordt eerst een nieuwe kademuur van 950 meter aangelegd.
Nadien worden de andere 3 tijdelijke zijden van het bouwdok voorzien. Eens de permanente kademuur en de 3 tijdelijke wanden van het dok klaar zijn, kan de binnenzijde uitgegraven worden. Het bouwdok is dan klaar om er de 8 tunnelelementen van de nieuwe Scheldetunnel te maken.

8 tunnelelementen gaan op reis

Als alle 8 elementen klaar zijn, wordt één van de tijdelijke wanden doorbroken en vult het dok zich met water. Ballasttanken houden de tunnelelementen drijvende, waarna ze met duw- en sleepboten aan hun lange tocht beginnen vanuit de haven, via de Noordzee naar hun eindlocatie in de Schelde. Eénmaal ter plaatse wordt de exacte locatie van de tunnel met GPS bepaald en worden de elementen in een sleuf in de Schelde afgezonken.

Vervolgens worden de elementen aan elkaar gesloten tot er een waterdichte tunnel ontstaat die van binnenuit verder afgewerkt wordt. De uiteindelijke tunnel bestaat uit 2 kokers voor het wegverkeer, met telkens 3 rijstroken. Tussen de 2 kokers is er een centrale vluchtkoker. Aan de oostzijde van de tunnel is er een aparte fietskoker van 6 meter breed.

Samenwerking met de Haven van Zeebrugge

Het tijdelijke bouwdok van Zeebrugge wordt nadien verder ontmanteld. De zijwanden verdwijnen en enkel de kademuur blijft staan. De bodem van het dok wordt nog verder uitgediept van -7,6 tot -9 meter TAW*.
Het eindresultaat is een verbreding en verdieping van een deel van het Boudewijnkanaal.

 
*Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte die gebruikt wordt om hoogtemetingen in België met elkaar te vergelijken.
 
 
[/t001_01_main.tpl.php]