[t001_01_main.tpl.php]

Sanering Lobroekdok is gestart

02/05/2017

Op 4 mei 2017 start de sanering van het Lobroekdok. Tijdens deze werken zal 220.000 kuub verontreinigd slib verwijderd worden en worden er 17 boten geborgen. Deze werken vormen een belangrijk voorbereidend werk voor de aanleg van de Oosterweelverbinding in deze omgeving. De werken zijn klaar tegen de zomer van 2019 en kosten 3,1 miljoen euro.

Voorbereidende werken Oosterweelverbinding

Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding zal de Antwerpse Ring ter hoogte van het Lobroekdok verdiept worden aangelegd in een sleuf en tunnels. De sleuf zal gedeeltelijk worden aangelegd in het Lobroekdok.

Omdat het Lobroekdok sterk vervuild is, kan hier niet in gewerkt worden zolang het dok niet gesaneerd is. Dit om een verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Door het dok nu al te saneren, kan er tijdens de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding vlot gewerkt worden.
 

IJzerlaankanaal

Doordat de Ring bij Oosterweel verdiept wordt aangelegd, zal ook de doorgang tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal verdwijnen. Via deze doorgang stroomt vandaag het overtollige water weg dat bijvoorbeeld via het waterzuiveringsstation en de afwatering van de R1 in het dok terecht komt.

Om ook na de aanleg van Oosterweel afvoer van water mogelijk te maken, wordt binnen het project IJzerlaan vanaf medio 2017 een kanaal aangelegd langs de IJzerlaan. Dat zal in de loop van 2018 aangesloten worden op het dok. Dankzij dit kanaal wordt een verbinding gerealiseerd tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Tegelijk brengen we zo, jaren nadat de Kempische Vaart hier gedempt werd, opnieuw water in de IJzerlaan.


Minister Ben Weyts gaf het startschot voor de sanering met het verwijderen van een eerste wrak.
 

Sanering van het dok

Tijdens de sanering van het dok zal 220.000 kuub verontreinigd slib worden verwijderd. De grond wordt afgegraven tot op de kleilaag, zodat er geen verspreidingsrisico meer kan optreden van de vervuiling. De slibverwijdering zal gebeuren door middel van 5 à 6 baggercampagnes van telkens twee weken. Een luchtbellengordijn in de doorgang van het dok zal er tijdens het baggeren voor zorgen dat de vervuiling zich niet kan verplaatsen naar het Albertkanaal. Het slib wordt via het water afgevoerd naar Amoras in de Antwerpse haven, waar het verder verwerkt wordt.
Daarnaast zullen 17 boten, al dan niet volledig gezonken, worden geborgen en via het water worden afgevoerd naar een sloopwerf in Hoboken. Ook zal alle bodemvreemd materiaal, zoals gedumpte voorwerpen, uit het dok worden verwijderd.
De werken kosten 3,1 miljoen euro. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 18 maanden, waarvan de eerste 12 maanden zal gewerkt worden in het Lobroekdok.

Zo zag het bovengehaalde wrak eruit.

Hinder voor de omgeving

Doordat de werken in het dok gebeuren en de afvoer van slib en geborgen schepen via het water gebeurt, wordt geen bijzondere hinder verwacht voor de omgeving.

 

[/t001_01_main.tpl.php]