[t001_01_main.tpl.php]

Planteneilanden zorgen voor groen IJzerlaankanaal

01/07/2019

UPDATE met nieuwe foto: de werken zijn afgerond.
Wie deze of volgende week langs de IJzerlaan passeert, zal er getuige zijn van de laatste vernieuwing in deze straat die tussen 2015 en 2018 een grondige metamorfose onderging. Het nieuwe kanaal in de IJzerlaan krijgt 50 drijvende planteneilanden die de omgeving nog meer kleur zullen geven. Samen met de fietspaden, de houten vlonders en de zitbanken zorgt het ‘groene’ kanaal voor een fraaie omgeving voor de buurt.

Update 30/07/2019: De werken zijn voltooid, alle 50 planteneilanden liggen op hun plaats. Nu krijgen de planten twee jaar de tijd om uit te groeien tot een fleurige groene boord van het Ijzerlaankanaal.


De werken in de IJzerlaan kaderen in de voorbereidingen voor de werken aan de Oosterweelverbinding die de komende jaren van start gaan. Ze geven meteen een voorsmaakje van de manier waarop een betere mobiliteit en verkeersveiligheid hand in hand gaan met een meer leefbare omgeving.

Het was de voorbije maanden wachten tot de waterplanten voldoende gegroeid waren, maar vanaf deze week kan de aannemer van de werken aan de IJzerlaan beginnen met zijn allerlaatste klus. Tot midden juli plaatst hij tussen de Bredastraat en de Noorderlaan verankeringen aan de binnenzijde van het IJzerlaankanaal. De verankeringen liggen onder het wateroppervlak en zijn voorzien van kabels die de drijvende eilanden op hun plaats houden. Vervolgens worden de 50 planteneilanden aan de kabels gehangen. Midden juli zijn de aanplantingen klaar en is de transformatie van de IJzerlaan helemaal voltooid.

De aanplantingen veroorzaken nauwelijks hinder voor de omgeving, ze worden immers uitgevoerd vanop een bootje in het kanaal. Er zal enkel een kleine werfzone zijn in de parallelweg van de IJzerlaan. Deze werfzone neemt enkele parkeerplaatsen langs de parallelweg in.

Voorbereidende werken IJzerlaan zorgen nu al voor meer aangename omgeving

De werken aan de IJzerlaan waren enerzijds nodig om de verbreding van het Albertkanaal, een project van de Vlaamse Waterweg om de scheepvaart te stimuleren, mogelijk te maken. Anderzijds waren ze in het kader van de Oosterweelwerken nodig om het Viaduct van Merksem in de toekomst te kunnen vervangen door tunnels. De uitvoering van beide projecten werd verhinderd door de oude IJzerlaanbrug die daarom in 2017 werd afgebroken. De afbraak van de brug werd gezien als een opportuniteit om de omgeving te verfraaien en de verkeersveiligheid en mobiliteit te verbeteren. Daarom werd tegelijk met het vernieuwen van de IJzerlaan ook de IJzerlaanfietsbrug gebouwd, werd een parkje en een tijdelijke omleidingsweg aan de zijde van Merksem aangelegd, werd het Albertkanaal verbreed en het kruispunt met de Noorderlaan aangepast.

Dit project was een samenwerking tussen de stad Antwerpen, de Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer en Lantis (toen nog onder de naam Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, nv van publiek recht).

 

[/t001_01_main.tpl.php]