[t001_01_main.tpl.php]

Ondertussen bij de herinrichting van de omgeving Groot Schijn ...

16/09/2016

De werken in de omgeving Groot Schijn zijn volop bezig. Zo is de rivier het Groot Schijn al deels verlegd richting bewoning. In de loop van de volgende weken graaft de aannemer verschillende pers- en ontvangstputten waarlangs wachtbuizen voor nutsleidingen of leidingenkokers zullen worden geperst. De werken maken de omgeving klaar voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. 

Welke werken werden er reeds uitgevoerd?

Vereenvoudigde aanduiding van de fasering voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn (klik om te vergroten)

De eerste fase voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn is afgerond. In deze fase werd de nieuwe ecologische bedding van het Groot Schijn uitgegraven, vanaf de Schijnbocht richting garage Thuy. Het uitgegraven zand werd na de omlegging van de rivier gebruikt om de oude bedding te dichten. Deze fase startte in april 2016 en is onlangs afgerond. Nu moeten enkel de bermen nog worden ingezaaid.

De nieuwe bedding van het Groot Schijn

De nieuwe bedding van het Groot Schijn

Gelijktijdig met deze werken, startte de aanleg van een nieuw pompstation.​ Dit pompstation komt in het Groot Schijn aan de bocht van tramlijn 5 te liggen. Het zorgt ervoor dat het Groot Schijn niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren. De bouwput voor het pompstation is reeds uitgegraven.

De aannemer heeft de bouwput voor het nieuwe pompstation uitgegraven en funderingspalen geplaatst.

Hierna werd een vloerplaat in beton over de funderingspalen gegoten.

Zicht op de bouwput voor het pompstation (midden september 2016)

Wat staat er nog op de planning?

De komende weken worden er heel wat nutswerken uitgevoerd in de omgeving Groot Schijn. Deze werken zullen ook heel 2017 in beslag nemen. Een klein overzicht:

  • de verdere aanleg van het nieuwe pompstation
  • het persen van een Aquafin-collector tussen het nieuwe pompstation en de Bisschoppenhoflaan
  • het graven van een pers- en ontvangstput ter hoogte van de vroegere hondenweide voor latere Aquafin-collectoren
  • het graven van een persput op de voormalige parking Ten Eekhove en een ontvangstput aan het kruispunt met waterzuiveringsinstallatie Aquafin voor de leidingenkoker Schijnpoort

In het voorjaar van 2018 beschikt het Groot Schijn over een nieuw pompstation dat volledig operationeel is. Vanaf dat ogenblik kan ook de bedding van het resterende gedeelte van het Groot Schijn worden verlegd. Deze werken lopen tot midden 2018.

Waarom zijn deze werken nodig?

Naast de heraanleg van de Noordersingel, worden in de omgeving Schijnpoort nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept. Dit om bij de bouw van de Oosterweelverbinding de Ring in een sleuf te kunnen leggen en het viaduct van Merksem af te breken. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van deze buurt.

Het Ringfietspad verschuift - samen met het Groot Schijn - richting Ten Eekhovelei en wordt breder en veiliger met een apart voetpad. Dit is nodig omdat de Oosterweelverbinding op deze plaats een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring voorziet dat de verkeersknoop aan het Sportpaleis moet helpen ontwarren. Om de nieuwe parallelweg naar dit aansluitingspunt te kunnen aanleggen, moet het Groot Schijn verlegd worden richting de Ten Eekhovelei.

Tijdens de werken wordt het Ringfietspad omgeleid vanaf het bruggetje over het Groot Schijn, langs de volkstuintjes en verder via de Ten Eekhovelei.

Lees meer over de omleiding van het Ringfietspad >
Lees meer over de herinrichting van de omgeving Schijnpoort >

[/t001_01_main.tpl.php]