[t001_01_main.tpl.php]

Margriet is aangekomen

05/07/2016

Op dinsdagmorgen 5 juli 2016 is Margriet aangekomen in Antwerpen. Margriet is de boorkop die een tunnel van 250 meter lang zal maken onder het Albertkanaal. Deze tunnel wordt geperst op een diepte van 28 meter en zal later dit jaar worden ingericht als leidingenkoker. Margriet start haar werk op 11 juli in de bocht van de Slachthuislaan en zal volgens de planning begin september de overkant in Merksem bereiken. 

Tunnel van 250 meter

De afgelopen maanden werd naast de IJzerlaanbrug – in de bocht van de Slachthuislaan - een persput gegraven van 30m diep. Aan de andere kant van het Albertkanaal, ter hoogte van de IJzerlaanbrug en de Vaartkaai in Merksem, wordt momenteel de ontvangstput uitgegraven.

Op dinsdagmorgen 5 juli werd de boorkop Margriet geleverd die de volgende weken op 28 meter diepte een tunnel van 250 meter lengte en 4.10 meter diameter zal maken tussen deze twee putten op de beide oevers van het Albertkanaal. Op maandag 11 juli start Margriet haar werk. Tegen begin september verwachten we haar aan de overkant in Merksem. Per 24 uur zal ongeveer 6 meter tunnel worden uitgegraven.

Boorkop Margriet wordt in de lucht gehesen met behulp van een kraan.

Even later begint ze haar afdaling in de persput.

Eens beneden plaatst de aannemer de boorkop in de juiste positie.

Meer foto's? Bezoek onze rubriek 'werf in beeld' op de website van het project IJzerlaan. 

Leidingenkoker

Deze tunnel zal later dit jaar worden ingericht als leidingenkoker. In deze koker komen o.a. twee grote waterleidingen en een Elia kabel die vandaag nog door de IJzerlaanbrug loopt. Van zodra deze Eliakabel is verlegd en aangesloten kan de IJzerlaanbrug definitief worden afgebroken. Zij wordt vervangen door een fiets- en wandelbrug die vanaf het voorjaar van 2017 in gebruik wordt genomen.

Door de afbraak van de IJzerlaanbrug kan de IJzerlaan naadloos worden aangesloten op de Slachthuislaan zodat het verkeer in de toekomst in één vlotte beweging de volledige Singel kan volgen van noord tot zuid.

Tegelijk zorgt deze leidingkoker op 28 meter diepte er voor dat alle nutsleidingen veilig uit de weg liggen om de Antwerpse Ring bij de aanleg van de Oosterweelverbinding in de diepte aan te leggen en het Viaduct van Merksem af te breken.

Lees hoe de leidingenkoker onder het Albertkanaal wordt aangelegd (in PDF) >
Bekijk de technische fiche van de boorkop (in PDF) > 

25 olifanten

De boorkop Margriet weegt ongeveer 100 ton of evenveel als 25 volwassen olifanten. Ze meet meer dan 6 meter en heeft een diameter van 4m10. De afzonderlijke tunnelelementen die achter de boorkop worden doorgeperst wegen elk 30 ton en zijn 3,5 lang. Gezien hun afmetingen en gewicht zullen zij net zoals Margriet ’s nachts via uitzonderlijk vervoer naar de werf worden aangevoerd.

Geen hinder voor de omgeving

Doordat de doorpersing van de tunnel op grote diepte gebeurt, zal de omgeving geen last hebben van geluid of trillingen. Alleen de levering van de afzonderlijke tunnelelementen én de ontzandingsinstallatie die gevoed wordt door een generator, kunnen mogelijk enige geluidshinder veroorzaken.

[/t001_01_main.tpl.php]