[t001_01_main.tpl.php]

BAM zorgt voor 451 opleidingsplaatsen op bouwwerf IJzerlaan

02/12/2015

Bij de werken aan de IJzerlaan en de IJzerlaanbrug bieden de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en aannemer THV Besix/Stadsbader de komende jaren 451 opleidingsplaatsen aan voor werkzoekenden en leerlingen uit het bouwonderwijs in het kader van Talentenwerf.

Wat is Talentenwerf?

Talentenwerf zorgt voor opleidingen en voor de duurzame en kwalitatieve invulling van vacatures in de bouw in de provincie Antwerpen. Hiervoor werkt het samen met bouwbedrijven opleidingstrajecten uit voor werkzoekenden en voor het onderwijs. 

Door in te zetten op werfplekleren, streeft Talentenwerf een naadloze afstemming na tussen opleiding en arbeidsmarkt. Joris De Fré van Confederatie Bouw Antwerpen onderschrijft dit: “De opleidingen moeten zoveel mogelijk gebeuren op de werf zelf. Zo leren de cursisten niet enkel de technische aspecten van de job, maar ervaren ze ook de werfmentaliteit en raken ze vertrouwd met het werkritme.”

Hoe werkt BAM mee aan Talentenwerf?

Van bij de start van Talentenwerf, heeft BAM zich geschaard achter dit waardevolle initiatief. Hoe? Door via haar bestekken aannemers er toe aan te zetten om samen te werken met Talentenwerf in hun zoektocht naar geschikte arbeiders. Onder andere bij BRABO1 (de tramverlenging naar Boechout en Wijnegem) en de renovatie van de Van Cauwelaertsluis werden zo meer dan 200 opleidingsplaatsen gecreëerd.

In het project IJzerlaan gaat BAM nog een stap verder. In het bestek van dit project werd Talentenwerf opgenomen als een integraal en dus verplicht te realiseren onderdeel van de opdracht, waarvoor 80.000 euro werd uitgetrokken. “BAM wil door zijn actief engagement in Talentenwerf bijdragen aan de versterking van de bouwsector”, legt Jan Van Rensbergen, algemeen manager van BAM uit. “En door de nakende start van enkele grote projecten uit het Masterplan 2020 - zoals Noorderlijn en de Oosterweelverbinding - zal de vraag van de bouwsector naar goed opgeleid personeel de volgende jaren alleen nog maar toenemen”, besluit Jan.

Karel Vermeersch van BESIX beaamt dit: “Waar wij nood aan hebben als bouwbedrijf zijn gemotiveerde en goed opgeleide arbeidskrachten die goed op elkaar zijn ingespeeld. Voor ons vormt Talentenwerf dan ook eerder een opportuniteit om kandidaat-bouwvakkers op onze werf de stiel te leren en vertrouwd te maken met onze manier van werken en het werken in ploegverband. En bovendien staan we zo op de eerste rij als deze mensen nadien op de arbeidsmarkt komen.” 

Lees meer over het project IJzerlaan >

Er werd een persmoment gehouden naar aanleiding van de inzet van Talentwerf bij het project IJzerlaan.

Opleiding op de werf IJzerlaan

Bij de werken aan de IJzerlaan en IJzerlaanbrug zullen kandidaat-bouwvakkers een meerdaagse opleiding betonneren, wapeningstechnieken of riolering en grondwerk volgen. Daarnaast zijn er ook meerdere dagopleidingen voorzien voor leerlingen uit het voltijds bouwonderwijs. In totaal worden meer dan 400 opleidingsplaatsen voorzien.

Lees meer over het project IJzerlaan >

Momenteel wordt een bouwput gegraven bij het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan: een heistelling wordt gebruikt om damplanken in de grond te heien.

Partners Talentenwerf

Talentenwerf is een samenwerkingsverband tussen de sociale partners van de bouwsector (Confederatie Bouw Antwerpen, Bouwunie Antwerpen, ABVV, ACV, ACLVB) vertegenwoordigd door het FVB, de Stad Antwerpen en de VDAB, met ondersteuning van de Vlaamse Overheid.

[/t001_01_main.tpl.php]