[t001_01_main.tpl.php]

Lobroekdok na 2.5 jaar werken helemaal gesaneerd

01/10/2019

De sanering van het Lobroekdok maakt deel uit van de dertien voorbereidende werven. Het dok bevindt zich tussen de Slachthuislaan en de Ring. Na tweeënhalf jaar opruimwerken werd de werf midden september afgerond. 

Welke werken werden er uitgevoerd?

Naast hopen afval werden er 18 scheepswrakken uit het water gehaald en werd er ongeveer 180.000 m³ verontreinigd slib verwijderd. Dit vervuilde slib werd tot op de kleilaag gefaseerd weggegraven, afgevoerd en verwerkt.

In totaal waren hier 10 baggercampagnes voor nodig. Het vervuilde slib werd per schip afgevoerd naar Amoras in de haven Antwerpen om verwerkt te worden.

Waarom was de sanering nodig?

De sanering van het Lobroekdok is een van de voorbereidende werken voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Bij de hoofdwerken wordt het viaduct van de Antwerpse Ring vervangen door een verdiepte sleuf en tunnels. De sleuf komt gedeeltelijk in het Lobroekdok te liggen.

Het Lobroekdok was historisch sterk vervuild. Om te vermijden dat het vervuilde slib zich zou verspreiden tijdens deze werken, werd het dok vooraf gesaneerd.

Hoe lang hebben de werken geduurd?

De opruimwerken hebben in totaal tweeënhalf jaar in beslag genomen. 

De werken startten op 4 mei 2017. De laatste baggercampagne vond net voor het bouwverlof plaats. In augustus en september werd het werkmateriaal van de aannemer weggehaald en werd de werf afgerond. 

Herbeleef de werken met deze artikels:

Er werd maar liefst 220.000 m³ verontreinigd slib verwijderd uit het Lobroekdok

[/t001_01_main.tpl.php]