[t001_01_main.tpl.php]

Laatste spoorlijnverstevigingen zijn een feit

19/12/2019

Ook de laatste twee van zes nieuwe spoorbruggen aan de treinsporen ter hoogte van het Albertkanaal zijn klaar. Het gaat om twee verstevigingen onder spoorlijn 12. Hiermee is de werf spoorpassages zo goed als afgelopen. Enkel de omgeving moet nog opnieuw worden ingericht. Het verstevigen van de spoorlijnen met bruggen was nodig ter voorbereiding van de bouw van de Kanaaltunnels.

Laatste twee verstevigingen zijn een feit

De bermen van spoorlijn 12 zijn de laatste twee bermen op onze werf spoorpassages die vervangen werden door bruggen. Aangezien spoorlijn 12 tussen twee andere lijnen ligt, konden de nieuwe bruggen niet worden ingeschoven. De naburige en drukke spoorlijnen 25 en 27A zouden immers te lang buiten dienst gesteld moeten worden. Daarom werd er na overleg met spoorbeheerder Infrabel voor gekozen om lijn 12 zes maanden uit dienst te nemen. De hinder voor het treinverkeer was minimaal.

Ondertussen zijn de twee nieuwe spoorbruggen geplaatst en is het treinverkeer op spoorlijn 12 opnieuw operationeel. Hiermee is de werf zo goed als afgelopen en kan de aannemer beginnen met de afwerking.

Werf spoorpassages 

In totaal werden 6 verstevigingen onder de 3 spoorlijnen gebouwd, dus 2 verstevigingen per lijn. Bij de buitenste spoorlijnen werden volledige bruggen van 60 meter lang en 3680 ton zwaar naast de bestaande gebouwd. Tijdens verlengde weekends werden over dezelfde afstand de sporen verwijderd en de nieuwe bruggen op de plaats van de verwijderde sporen geschoven.

De bruggen van lijn 12 werden door een gebrek aan plaats niet ingeschoven, maar ter plekke gebouwd. Deze spoorlijn was hierdoor zes maanden buiten dienst. 

Waarom gebeurden deze werken?

Het aanbrengen van de verstevigingen maakte deel uit van de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Onder de spoorwegbermen worden later de Kanaaltunnels aangelegd. Dit zijn de verbindingen tussen de E19 uit noordelijke richting en het Oosterweelknooppunt ten westen en Deurne ten oosten van de kruising met het Albertkanaal.

Lees meer over de Kanaaltunnels >

De tunnels worden met de ‘cut-and-cover’-methode gebouwd. Daarbij wordt eerst een grote sleuf gegraven, vervolgens wordt onderaan de tunnel gebouwd, om daarna de ruimte erboven weer op te vullen. Het ondergraven van de spoorwegbermen zou de stabiliteit in gevaar brengen. Daarom worden ze vandaag reeds deels vervangen door spoorbruggen die wel bestand zijn tegen de toekomstige graafoperatie. Zo hoeft het treinverkeer niet gedurende lange periodes onderbroken te worden.

Grondoverschotten hergebruiken tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding

In januari verplaatst de aannemer de overtollige grond die gebruikt werd voor de aanleg van bouwplatformen waarop de werken werden uitgevoerd. De grond wordt niet afgevoerd maar bewaard om te gebruiken bij de bouw van de Oosterweelverbinding. Op die manier blijft het aantal grondtransporten beperkt.

Tijdens het verplaatsen van de grond wordt de Vaartkaai nog een laatste keer tijdelijk afgesloten voor wegverkeer. Het Jaagpad langs het kanaal blijft beschikbaar voor fietsverkeer.

[/t001_01_main.tpl.php]