[t001_01_main.tpl.php]

Kleiputten Terhagen worden gesaneerd met grond van Oosterweelwerken

01/06/2018

De Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst ondertekenden vandaag een intentieverklaring om samen werk te maken van een verplichte sanering van het voormalige kleiontginningsgebied Terhagen. Tegelijk werd het startschot gegeven voor het participatietraject waarbij inwoners en gebruikers mee de toekomstige inrichting van het gebied kunnen bepalen.

Waarom saneren?

De kleiputten Terhagen werden in het verleden gebruikt als asbeststort en huisvuilstort van de stad Antwerpen. Om de verontreiniging van dit gebied structureel aan te pakken wordt dit gebied verplicht gesaneerd. Dankzij de samenwerking tussen de Provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de gemeente Rumst, kan deze sanering op een verantwoorde en betaalbare manier gerealiseerd worden.

Situering Kleiputten Terhagen

Waarom werkt Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel mee aan de sanering?

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel ziet een belangrijke maatschappelijke meerwaarde in de samenwerking. Jan Van Rensbergen verduidelijkt: “Door tijdens de Oosterweelwerken de Antwerpse Ring in de diepte aan te leggen, verhogen we niet alleen de leefbaarheid in de ringzone. Door een deel van de grondvolumes die daar beschikbaar komen te gebruiken voor de noodzakelijke sanering van de kleiputten in Rumst en Boom, draagt BAM ook hier bij aan de realisatie van een gezondere omgeving, waarvan de omwonenden en gebruikers van het gebied dankzij het participatietraject zelf mee de toekomstige invulling kunnen bepalen.

Participatietraject

Buurtbewoners en andere gebruikers hebben terechte vragen naar herbestemming, gebruik en toegankelijkheid van het gebied na de saneringswerken. Daarom spraken de projectpartners af om een participatietraject op te starten voor de toekomstige inrichting van het gebied. Doel is om samen met omwonenden en gebruikers van het gebied te komen tot een gedragen visie voor de invulling van de kleiputten Terhagen als een waardevol stuk groen waarbij recreatie mogelijk blijft.

Het startmoment van dit participatietraject vindt plaats op 6 juni doorlopend van 19u tot 21u in De Schorre in Boom.

Laat je stem horen

Heb je ook een mening over de toekomst van het gebied? Via www.kleiputtenterhagen.be kan je die mee helpen bepalen! 

[/t001_01_main.tpl.php]