[t001_01_main.tpl.php]

Hoe verlopen de opruimwerken in het Lobroekdok?

29/11/2017

De derde baggercampagne voor het verwijderen van vervuild slib in het Lobroekdok is achter de rug. De voorbije twee weken werd zowat 30 000 m³ vervuild slib uit het dok gehaald. Dit slib wordt nu volop verwerkt. 

Derde baggercampagne

Het Lobroekdok, dat zich tussen de Slachthuislaan en de Ring bevindt, is historisch sterk vervuild. Het vervuilde slib in het dok wordt tot op de kleilaag gefaseerd weggegraven, afgevoerd en verwerkt. 

De derde baggercampagne is net achter de rug. De voorbije twee weken werd 30 000m³ vervuild slib van de bodem van het Lobroekdok verwijderd. 

Vervolgens bracht de aannemer het slib per schip naar het bedrijf Amoras in de Antwerpse haven waar het wordt gesaneerd. 

Volgens de huidige planning zullen er in totaal acht baggercampagnes nodig zijn om het Lobroekdok volledig slibvrij te krijgen. De saneringswerken zijn in mei 2017 gestart en zijn klaar tegen de zomer van 2019. Er is geen hinder voor de omgeving. Zowel de achtergebleven scheepswrakken als het verontreinigde slib worden afgevoerd via het water.

Het opgegraven slib wordt rechtstreeks in een beunbak (zie foto) met zeef gestort. Deze zeef is nodig om het grote bodemvreemde materiaal zoals oud ijzer van het slib te scheiden. Dit materiaal wordt verzameld op een afzonderlijk ponton.

Het bodemvreemde materiaal wordt op de kade in containers gesorteerd per afvalsoort.

Voorbereidend werk Oosterweelverbinding

De saneringswerken in het Lobroekdok maken deel uit van de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. De Antwerpse Ring zal ter hoogte van het dok verdiept worden aangelegd in een sleuf. 

Lees meer over de voorbereidende werken >

De sanering in cijfers ...

  • 240 000 m³ : zoveel vervuild slib zal er naar schatting in totaal uit het Lobroekdok worden gehaald
  • 30 000 m³: de hoeveelheid slib die per baggercampagne opgeruimd wordt
  • 6: het aantal delen waarin het Lobroekdok is opgesplitst. Zo kan het vervuilde slib gefaseerd uit het dok worden verwijderd.
  • 2 weken: zolang duurt 1 baggercampagne
  • 8 à 10 weken: de periode die Amoras nodig heeft om het slib te verwerken van 1 baggercampagne
  • 2: bij de drie voorbije baggercampagnes werden 2 autowrakken uit het dok gevist
[/t001_01_main.tpl.php]