[t001_01_main.tpl.php]

Groot Schijn grotendeels in nieuwe bedding

23/03/2017

Tussen de Ring en de Ten Eekhovelei in Deurne wordt al maanden hard gewerkt. Graafmachines zijn druk in de weer tussen de hopen aarde. Bouwputten worden aangelegd, gebouwen verschijnen. Maar wat gebeurt hier nu juist? Een beknopt overzicht van enkele werken in deze zone.

Leidingenkoker aan Schijnpoort

Naast de afrit Deurne aan de Bisschoppenhoflaan is vanop het Ringfietspad een reusachtige bouwput te zien. In deze put zal in april 2017 een grote boorkop neergelaten worden die van hieruit, op grote diepte, twee tunnels onder de Ring zal boren. De boorkop zal aankomen in een gelijkaardige put, aan de overkant van de Ring naast de oprit in Borgerhout. In deze tunnels komen verschillende nutsleidingen te liggen.

Bouwput aan Schijnpoort

Pompgebouw voor het Schijn

Het pompstation aan de bocht van tramlijn 5 krijgt stilaan vorm. Het pompgebouw zal ervoor zorgen dat het Groot Schijn niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren. Eind vorig jaar werd het ondergrondse deel van het gebouw afgewerkt. Nu is het betonwerk afgerond en kunnen de arbeiders aan het binnenwerk beginnen.

Pompgebouw voor het Schijn

Bedding van het Schijn

De eerste fase van het verleggen van de bedding van het Schijn is klaar. In functie van de werkzaamheden aan het pompgebouw, zal de volgende fase opgestart worden.

BEdding van het Schijn

Leidingenkoker aan de Turnhoutsebaan

Ondertussen werkt de aannemer ook aan de nutsleidingenkoker tussen de Ring en de Schijnrivier, net ten noorden van de Turnhoutsebaanbrug. Een deel van deze koker wordt dieper gelegd om bij de aanleg van Oosterweel, de toekomstige afrit van de E313/E34 later te kunnen aansluiten op de verdiepte Ring. De wanden van de bouwput zijn bijna klaar. Vervolgens wordt die bouwput uitgegraven en zal daarin de bouw starten van de dieper liggende leidingkoker.

Waarom gebeuren al deze werken in de omgeving van het Groot Schijn?

Naast de heraanleg van de Noordersingel, worden in de omgeving Schijnpoort nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept. Dit om bij de bouw van de Oosterweelverbinding de Ring hier in de diepte te kunnen leggen en het viaduct van Merksem af te breken.

Lees meer over de herinrichting van de omgeving Schijnpoort >

[/t001_01_main.tpl.php]