[t001_01_main.tpl.php]

Europese Investeringsbank keurt lening van 1 miljard euro goed voor Oosterweel

15/03/2018

Dag op dag één jaar na het het Toekomstverbond – het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over het Oosterweelproject – kent de Europese Investeringsbank (EIB) aan de Vlaamse overheid een lening van 1 miljard euro toe voor het Oosterweelproject.

Toekenning lening EIB aan Vlaamse overheid

De Europese Investeringsbank (EIB) kent een lening van 1 miljard euro toe aan de Vlaamse overheid voor het Oosterweelproject.

De lening zal in schijven van 250 miljoen euro verstrekt worden in functie van de uitvoering van de bouwwerken, en het door de EIB uitgeleende bedrag mag niet meer dan 50 procent van de bouwkost bedragen. 1 miljard euro behoort tot de hoogste financieringsbedragen die de EIB doorgaans aan één project toekent.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein:
‘De Europese Investeringsbank geeft met deze lening het signaal dat ze vertrouwen heeft in de bouwtechnische kant van Oosterweel én in de haalbaarheid van het financieel model dat de Vlaamse regering samen met de BAM heeft uitgewerkt.’

De 1 miljard euro van de EIB maakt deel uit van een totale lening van 3,6 miljard euro die de BAM aangaat bij de Vlaamse overheid. De BAM zal die lening binnen de 35 jaar na de oplevering van de werken met de inkomsten van de tolheffing terugbetalen.

Goede rating Vlaanderen

Het vertrouwen van de EIB heeft de Vlaamse overheid onder meer te danken aan haar goede rating. Die bedraagt AA2 bij Moody’s. Vlaanderen is daarmee één van de vier regio’s binnen Europa met een hogere rating dan de federale overheid. België heeft een rating van AA3.

Dankzij de goede rating én het vertrouwen van de EIB, zal het voor Vlaanderen makkelijker zijn om andere investeerders op de internationale kapitaalmarkt te vinden voor de resterende 2,6 miljard euro. En dit tegen gunstigere tarieven dan in het geval de BAM zelf voor de financiering zou moeten instaan.

De financieringsovereenkomst tussen de Vlaamse regering en BAM is eind februari reeds in de commissie Mobiliteit en Openbare werken van het Vlaams parlement besproken. Morgen keurt de Vlaamse regering de overeenkomst definitief goed.

Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein:
‘Dankzij de lening van de Europese Investeringsbank krijgt de Oosterweelverbinding vleugels. De lening van 1 miljard ondersteunt het financieel model dat op zich al stevig verankerd was. De financiering is rond, nu kan de Antwerpse Ring volgen.’

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts:
'Dit is opnieuw een belangrijke stap vooruit. Nog niet zo lang geleden leek het Oosterweelproject dood en begraven. We hebben het dossier echter stap voor stap gedeblokkeerd. Nu zit de schup in de grond en onderschrijft ook de Europese Investeringsbank onze plannen. Goed nieuws voor een van de grootste infrastructuurprojecten in Europa.’

[/t001_01_main.tpl.php]