[t001_01_main.tpl.php]

Einde sloop betonnen SAMGA-silo's in zicht met afbraak toren

19/06/2020

Vandaag is de toren van het betonnen SAMGA-gebouw gekanteld door middel van een gecontroleerde ontploffing. Eerder was het overgrote deel van de graansilo’s al gesloopt. Lantis heeft de meest waardevolle bakstenen graansilo uit 1895 gevrijwaard van afbraak zodat dit gebouw deel kan uitmaken van een nieuwe zone waar stad en haven elkaar ontmoeten aan het Noordkasteel.

“Door de toren gecontroleerd te kantelen, hebben we zes weken in tijd gewonnen ten opzichte van een sloop met een kraan. Bovendien hield de afbraak met een kraan meer veiligheidsrisico’s in doordat de bovenste etages van de toren niet bereikbaar waren voor de kraanarm en dus een speciale slooptechniek vereisten”, legt Bart Van De Sijpe uit, projectmanager voorbereidende werken bij bouwheer Lantis.  

Nu de toren is gekanteld, kan de aannemer de site verder opruimen. Een mobiele breekcentrale gaat het puin van de explosie verder verkleinen in behapbare brokken. Daarna wordt het puin, goed voor zo’n 41 900 ton steenpuin en 4100 ton metaal, verder gesorteerd en per schip afgevoerd. In de loop van de zomer zijn de voorbereidende werken op de site afgerond. 

Nieuwe bestemming voor bakstenen silo 

De historisch waardevolle bakstenen silo blijft behouden. AG Vespa, de Stad en Lantis zijn gesprekken gestart over de herbestemming van deze industriële site. Na de aanleg van de Oosterweelverbinding vormt deze zone immers een belangrijke schakel tussen de stad en de haven. 

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Op dit moment loopt er een haalbaarheidsonderzoek om van de SAMGA-site een duurzame energiehub te maken. Daarnaast starten we dit jaar een aanvullend onderzoek op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor verticale stadslandbouw. Een unieke en innovatieve manier van landbouw waar we met deze haalbaarheidsstudie hopelijk een lans voor kunnen breken. Deze combinatie van herbestemming kan deze bijzondere industriële site blijvend op de kaart zetten en bijdragen aan het toekomstige duurzame karakter dat we voor ogen hebben.” 

Deels overkapte Oosterweelknoop creëert extra groen en ruimte 

Ten westen van de SAMGA-site, aan het oude Oosterweelkerkje, komt de Oosterweelknoop te liggen. De knoop vormt de verbinding tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. Verkeer dat uit de zuidelijke haven  of van het Eilandje komt, kan hier de Schelde kruisen naar Linkeroever of via de Kanaaltunnels aansluiten op de Ring. 

Doordat de knoop deels wordt overkapt, komt er extra ruimte voor groen en fietsers. Zo kan de groenzone van het Noordkasteel verder als parklandschap ontwikkeld worden. In het park komen er fietspaden die aansluiten op de fietskoker van de Scheldetunnel. Een nieuwe fietsbrug over de Oosterweelsteenweg geeft aansluiting op de Noordkasteelbruggen waardoor fietsers veilig en comfortabel het zuiden van de haven kunnen bereiken. Ook de oude Sint-Jan-de-Doperkerk verschijnt weer in het landschap. Het oude Oosterweelkerkje wordt door het nieuwe parklandschap met de bestaande vijver van het Noordkasteel verbonden. 

Werken Oosterweelknoop starten tweede helft 2021 

Eind 2020 stelt Lantis de aannemer aan die de Oosterweelknoop zal bouwen. De werken aan de knoop starten dan in de tweede helft van 2021 op.  

Dit najaar verwacht Lantis ook de omgevingsvergunning voor de Oosterweelwerken op Rechteroever te verkrijgen. De aanvraag werd eind april bij de Vlaamse Regering ingediend. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 5 juli. Tot dan kunnen burgers de plannen inkijken op de tijdelijke website www.oosterweelplannen.be en eventuele bezwaren en opmerkingen indienen via de daarvoor voorziene kanalen.   

Herbeleef de explosie

 

[/t001_01_main.tpl.php]