[t001_01_main.tpl.php]

Eerste voorbereidende werken aan de spoorwegbermen bij Albertkanaal

05/10/2018

Dit weekend worden er werken uitgevoerd in de werfzones op de spoorwegbermen aan de noord- en zuidzijde van het Albertkanaal. Deze werken dienen als voorbereiding om de treinsporen te verstevigen met een trogbrug. De hinder voor spoorwegverkeer tijdens deze voorbereidende werken blijft beperkt.

Welke voorbereidende werken worden er uitgevoerd? 

De werfzones op de spoorwegbermen aan de noord- en zuidzijde van het Albertkanaal worden volop ingericht. Dit weekend worden er leidingen naast de sporen verplaatst. Daarnaast voert de aannemer voorbereidende werken uit voor het inbrengen van kokerpalen. Deze metalen buizen zullen de finale spoorbruggen dragen.

Hinder voor spoorwegverkeer blijft beperkt.

Op de werf: de aannemer voert voorbereidende werken uit op de spoorwegbermen

3 spoorlijnen

In totaal zijn er 3 spoorlijnen die aan beide zijden van het Albertkanaal een nieuwe spoorbrug krijgen, goed voor 6 bruggen in totaal. In het weekend van 6 en 7 oktober vinden de voorbereidende werken aan de spoorlijn L27A plaats. Dit is de meest oostelijke van de 3 spoorlijnen, aan de zijde van de Antwerpse Ring.

In de werfzone ten noorden van het Albertkanaal worden de eerste kokerpalen aangebracht. Aan de spoorlijn ten zuiden van het Albertkanaal, worden nog voorbereidende werken uitgevoerd. Zo worden nog nutsleidingen verlegd. In een volgende fase, worden hier ook de kokerpalen geplaatst.

Grafische situering van de voorbereidende werken aan de spoorwegpassages

Waarom zijn deze werken nodig?

Bij de hoofdwerken van Oosterweel wordt de spoorwegberm onder deze spoorbruggen uitgehold en worden daar de nieuwe Kanaaltunnels gebouwd.

[/t001_01_main.tpl.php]