[t001_01_main.tpl.php]

Dit is 1 jaar sanering van het Lobroekdok in cijfers en foto's

04/05/2018

Op 4 mei 2017 startte de sanering van het Lobroekdok. Het doel van deze werken is om 220.000 m³ verontreinigd slib te verwijderen en 18 boten te bergen uit het dok... en dat tegen de zomer van 2019. Ondertussen zijn we exact een jaar verder. Een stand van zaken.

1 jaar sanering...

...in cijfers

 • In totaal zijn er 18 boten geborgen, waarvan er 10 gezonken waren.
   
 • Er werd reeds 446 ton bodemvreemd materiaal bovengehaald, waaronder 3 autowrakken, autobanden, een brandkast, een boormachine, betonblokken, kettingen, ankers, touwen, huishoudelijk afval én dierlijk slachtafval. 
   
 • Er is reeds 100.700 m³ van de 220.000 m³ verontreinigd slib gebaggerd. Dat is dus bijna de helft. 
   
 • Hiervoor zijn reeds 3 baggercampagnes uitgevoerd (meer info over baggercampagne 2 en 3). Op 11 juni starten we aan de 4e.
   
 • In totaal zullen er 9 baggercampagnes moeten worden uitgevoerd. 

... in foto's

Een jaar geleden lagen er nog heel wat boten in het Lobrokdoek. 

Sommige van deze boten waren woonboten die nog in gebruik waren. Deze vertrokken naar een nieuwe bestemming. Er waren ook heel wat oude -al dan niet gezonken - boten die geborgen moesten worden. Ondertussen zijn deze boten allemaal weg, buiten 1 schip dat nog verwijderd moet worden, de Tug Miki.

Maar  ook onder het water is er heel veel gebeurd. Zo zijn er, naast 100.700 m³ vervuild slib, ook heel wat wrakken en ander bodemvreemd materiaal uit het water verwijderd.

Dit was vroeger een brandkast.

Kettingen en andere ijzerwaren werden uit het water gevist.

We vonden ook heel veel autobanden...

... en verschillende autowrakken, waaronder deze.

Waar ligt het Lobroekdok ook alweer?

Het Lobroekdok bevindt zich tussen de Slachthuislaan en de Ring, vlak naast het Sportpaleis.

Voorbereidende werken Oosterweel

De sanering van het Lobroekdok is één van de voorbereidende werken voor de bouw van de Oosterweel. Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding zal de Antwerpse Ring ter hoogte van het Lobroekdok verdiept worden aangelegd in een sleuf en tunnels. De sleuf zal gedeeltelijk worden aangelegd in het Lobroekdok.

Omdat het Lobroekdok sterk vervuild is, kan hier niet in gewerkt worden zolang het dok niet gesaneerd is. Dit om een verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Door het dok nu al te saneren, kan er tijdens de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding vlot gewerkt worden.

Lees meer over de voorbereidende werken >

[/t001_01_main.tpl.php]