[t001_01_main.tpl.php]

Herinrichting omgeving Schijnpoort

29/04/2015

In het voorjaar van 2016 wordt de Noordersingel heraangelegd en wordt de omgeving rond het Groot Schijn heringericht. Sommige van deze werken bereiden de omgeving voor op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Door de omgeving Schijnpoort helemaal opnieuw in te richten, bieden de projecten ook los van de bouw van de Oosterweelverbinding, een meerwaarde voor de stad, haar bewoners en bezoekers.

Zicht op park 't Schijntje

Welke werken worden er uitgevoerd?

  • Het Groot Schijn krijgt een nieuwe bedding en pompstation.
  • Het Ringfietspad wordt verlegd en verbreed en er worden bomen en struiken aangeplant.
  • Naast het nieuwe Ringfietspad wordt een breed voetpad aangelegd. Beiden zullen goed verlicht worden.
  • De Noordersingel wordt heraangelegd en krijgt meer bomen en brede fietspaden.
  • Onder het viaduct van Merksem, tussen het Sportpaleis en het Lobroekdok, wordt de toekomstige afwatering van het Schijn naar het Albertkanaal gebouwd.
  • 3 grote waterleidingen, de Schijn-Scheldeverbinding en een aantal rioleringen worden verplaatst.
  • De afvoerleidingen van de Ring, aan het pompstation Stenenbrug, worden verlegd.

Bekijk hoe de omgeving er na deze werken uit zal zien (in PDF) >

Waarom zijn deze werken nodig?

Sommige van deze werken bereiden de omgeving voor op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Tijdens de hoofdwerken wordt het viaduct van Merksem afgebroken en wordt de R1 in een sleuf gelegd. Om deze sleuf veilig te kunnen graven moeten vooraf enkele nuts- en afwateringsleidingen en de Schijnrivier worden verlegd.

Wanneer worden deze werken uitgevoerd?

De werken zullen volgens de huidige timing duren van voorjaar 2016 tot voorjaar 2018. Voorafgaand aan deze werken wordt in de zomer van 2015 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Archeologisch vooronderzoek in de zomer

In de zomer van 2015 wordt op de parking Ten Eekhove een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Bij dit vooronderzoek worden gedurende 4 maanden proefsleuven gegraven op het terrein om te kijken of er zich archeologisch erfgoed in de grond bevindt. Tijdens deze periode kan de parking Ten Eekhove niet gebruikt worden. De ingenomen parkeerplaatsen worden tijdelijk gecompenseerd onder het viaduct van Merksem.

Openbaar onderzoek en inspraak

Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag liep van woensdag 29 april 2015 tot en met donderdag 28 mei 2015. Tijdens het openbaar onderzoek kon iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en bezwaren of opmerkingen over de stedenbouwkundige vergunning indienen.

[/t001_01_main.tpl.php]