[t001_01_main.tpl.php]

Tijdelijk Ringfietspad via Ten Eekhovelei vanaf 29 april in gebruik

29/04/2016

De tijdelijke omlegging van het Ringfietspad via de Ten Eekhovelei is klaar. Vanaf 29 april kunnen fietsers er gebruik van maken.  De omleiding is geldig tot het einde van de werken in de omgeving Groot Schijn, eind maart 2018. 

Tijdelijk Ringfietspad klaar

Het nieuwe tijdelijke Ringfietspad langs de volkstuintjes en de Ten Eekhovelei is aangelegd en klaar om in gebruik te worden genomen vanaf 29 april.

Tijdelijk Ringfietspad ter hoogte van de parking Carrefour

Tijdelijk Ringfietspad in de Ten Eekhovelei

Tijdelijk Ringfietspad ter hoogte van de bocht van tram 5

Hoe loopt de omleiding?

De omleiding van het Ringfietspad begint aan het bruggetje over het Groot Schijn, en loopt via de volkstuintjes en de parking Carrefour naar de Ten Eekhovelei. 

Ter hoogte van de bocht van tram 5 volgt dit fietspad de tramlijn, waarna het onder de populieren doorrijdt en uitkomt op de Bisschoppenhoflaan. 

Omleidingskaart Ringfietspad

Herinrichting omgeving Groot Schijn

De tijdelijke omleiding van het Ringfietspad is nodig omdat de omgeving Groot Schijn wordt heringericht.

Zo worden er in de omgeving Schijnpoort nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept. Zo kan de Ring bij de bouw van de Oosterweelverbinding in een sleuf worden gelegd en kan het viaduct van Merksem worden afgebroken. Dit komt de leefbaarheid van deze buurt ten goede.

Het Ringfietspad verschuift richting Ten Eekhovelei. Het wordt breder, veiliger en krijgt verlichting. Ernaast komt een breed voetpad. Het fietspad zal in de toekomst aansluiten op de ­fietsbrug over Schijnpoort en het nieuwe Ringfietspad naast het Sportpaleis, die samen met de Oosterweelverbinding worden aangelegd.

Ook het Groot Schijn schuift mee op en krijgt een nieuw pompstation. Dit pompstation zorgt ervoor dat de rivier niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren.

Lees meer over de herinrichting van de omgeving Groot Schijn >

Impressie van het nieuwe Ringfietspad

[/t001_01_main.tpl.php]